Infrastruktur för framtiden

Regeringen presenterade den 4 juni en omfattande nationell plan för infrastrukturen för åren 2018-2029. Det är en satsning på totalt 700 miljarder och den största järnvägssatsningen i modern tid. För västra Sverige som omsattas av länen Halland, Värmland och Västra Götaland innebär det flera nya järnvägsbyggen och upprustning och modernisering av befintlig järnväg. Även satsningar…

Läs mer

Stöd till unga som mår dåligt

Idag presenterade Socialdemokraterna en av sina vallöften inom välfärden där en prioriterad fråga handlar om att bekämpa ungas psykiska ohälsa. Över 200 000 unga mår idag dåligt i Sverige. Den psykiska ohälsa är en av vår tids snabbats växande hälsoproblem och den hindrar unga och vuxna från att nå sin fulla pontential. ”Jag välkomnar Socialdemokraternas satsning för att…

Läs mer

Grattis alla unga, ni åker gratis kollektivtrafik i sommar!

Alla skolungdomar i Värmland får med start den 11 juni åka gratis kollektivtrafik i sommar. Det gäller både Värmlandstrafik och Karlstadsbuss. – Det här är ett jättebra initiativ för att vänja barn och ungdomar att resa kollektivt, säger Mats Sandström (S), ordförande i regionens kollektivtrafiknämnd. Resorna gäller för barn och unga från årskurs ett till…

Läs mer

Samlat grepp för mer träbyggnation

Under Socialdemokraterna i Värmlands distriktskongress den 24-25 mars togs ett beslut om att driva på för ett ökat byggande i trä i samtliga värmländska kommuner. – Att bygga fler bostadshus och kommunala anläggningar i trä är både klimatsmart och samhällsekonomiskt lönsamt. Ett byggande av flervåningshus i trä ger hälften så stor klimatpåverkan som ett motsvarande…

Läs mer

Miljonsatsning på näringslivet

Torsby är en av 39 kommuner i landet som får extrapengar från regeringen för att stärka det lokala näringslivet och företagsklimatet. De utvalda kommunerna som har särskilt tufft får dela på 70 miljoner kronor i tre år. Det handlar dels om de långa avstånd som finns till kunder och leverantörer samt att arbetskrafttillgången kan vara begränsad….

Läs mer
facebook Twitter Email