Regeringen satsar på sommarjobb för unga

Regeringen satsar 180 miljoner kronor för att kommunerna ska kunna ge sommarjobb till unga. Satsningen är till för att unga människor som slutat nian, går på gymnasiet eller precis har slutat gymnasiet ska få en värdefull erfarenhet från arbetslivet. Ungdomar som annars har svårt att hitta sommarjobb eller sysselsättning på egen hand ska prioriteras.

– Vi förstår att situationen är ansträngd i många kommuner med anledning av Coronapandemin. Men sommarjobbspengarna skapar nu förutsättningar för kommunerna att ge unga möjligheten att ta sina första viktiga steg in i arbetslivet. Viktigt att satsningen även breddas och nu omfattar ungdomar som tar studenten, säger Åsa Johansson (S) vice ordförande Regionala utvecklingsnämnden.

Totalt kan satsningen komma ge upp till 20 000 sommarjobb. Pengarna kommer att fördelas av Arbetsförmedlingen efter hur många ungdomar det finns i respektive kommun. Men satsningen 2020 på 180 miljoner kr är 80 miljoner större än 2018. 2018 var 217 kommuner intresserade av satsningen så hur många jobb det faktiskt blir beror på hur aktivt kommunerna söker.

– Jag förstår att både kommuner och näringslivet nu anpassar sina verksamheter utifrån rådande omständigheter. Det gör att många tänkta sommarjobb i näringslivet inte blir verklighet. Därför välkomnar jag regeringens satsning som nu skapar möjligheter för unga att få in en första rad på CV:et när arbetsmarknaden är svagare, säger Åsa Johansson (S) vice ordförande i Regionala utvecklingsnämnden.

facebook Twitter Email