Distriktsexpeditionen

Vi jobbar här:

Camilla Anglemark, försteombudsman
E-post: camilla.anglemark@socialdemokraterna.se
Telefon arbete: 054-17 57 04
Telefon mobil: 072-229 96 49

Robert Hall, Ombudsman
E-post robert.hall@socialdemokraterna.se
Telefon arbete: 054-17 57 01
Telefon mobil: 070-861 12 24

Gert Björnvall, verksamhetsassistent
E-post gert.bjornvall@socialdemokraterna.se
Telefon arbete: 054-17 57 02
Telefon mobil: 070-509 06 23

Kontakt:

Vår partiexpedition ligger på
Orrholmsgatan 15
652 15 Karlstad

Telefon: 054-17 57 00

facebook Twitter Email