Aktuellt

Angiverilagen leder till ett växande skuggsamhälle och ger eko från gamla DDR 

Vi socialdemokrater kommer aldrig att stå tysta och se på hur regeringen går i Sverigedemokraternas ledband och fjärmar sig från ett fritt öppet och demokratiskt samhälle.  Regeringens förslag om att…

Läs mer

Kraftsamling för barn och unga tillsammans med civilsamhället

Majoriteten i Region Värmland vill kraftsamla för barn- och ungas hälsa

Igår beslutade Region Värmlands kultur-och bildningsnämnd att förstärka budgeten för projektbidrag till god och jämlik hälsa och gör nu en utlysning riktad till idéburna organisationer i Värmland om möjligheten att söka 600 000 kronor i projektbidrag till projekt som främjar barn och ungas hälsa.

Läs mer

”Värmländska företag växer och skapar nya arbetstillfällen”

Regionala utvecklingsnämndens S-grupp har haft sammanträde på Arvika näringslivcentrum. Deras verksamhetschef Birger Petterson Wiik visade S-gruppen runt i moderna nyrenoverade möteslokaler.

Arvika näringslivcentrum främjar en positiv utveckling för näringsliv och kompetensutveckling genom att vara en mötesarena för företag, studenter, och myndigheter i Västvärmland, berättar Birger Pettersson Wiik. Under eftermiddagen var det…

Läs mer

För en god och jämlik hälsa

Sofia Magnusson (S), regionråd och ordförande för kultur- och bildningsnämnden i Region Värmland, deltar i Healthy Cities Sveriges årskonferens 2023 i Vara kommun. Temat är politiskt ledarskap för en god och jämlik hälsa.

Healthy Cities Sverige är en del av WHO:s globala Healthy Cities-nätverk som arbetar för att skapa samhällen som är bra att bo i för alla, världen över. – Det är…

Läs mer

Historiskt beslut i Regionfullmäktige

Efter att Regionfullmäktige fattat beslut om etapp 1 i det som kan bli Värmlands största byggprojekt någonsin överlämnade regionstyrelsens ordförande Åsa Johansson (S) bygglovshandlingarna till ordförande för stadsbyggnadsnämnden i Karlstad Anders Tallgren (S).

Nu kan Nya CSK (Centralsjukhuset i Karlstad) äntligen påbörjas! Projektet ska genomföras under åren 2023–33 med en investeringsram om 5,2 miljarder.  ”Det är fantastiskt glädjande att få ta ett så…

Läs mer
facebook Twitter Email