Äntligen schyssta villkor på vägarna

En historisk dag. Nu har det satts stopp för den vilda västern som präglat lastbilstrafiken. Nu kommer det vara möjligt att skapa ordning och reda på våra vägar med schyssta villkor även i transportsektorn.

– Det här är en fråga jag och Socialdemokraterna drivit i många år och det är fantastiskt att förhandlingarna i EU nu resulterat i att alla som kör inrikestransporter i Sverige måste följa svenska löner och villkor, både vid tillfälliga inrikes transporter så som cabotage och även vid kombinerade transporter, säger Lars Mejern Larsson. Nu…

Läs mer

S vill ha svar på fler frågor angående Anneli Snobls entledigande

Socialdemokraterna i Region Värmland är sedan tidigare kritiska till den generösa uppgörelse som gjorts för Anneli Snobls avgång. Därför ställde vi vid regionstyrelsens arbetsutskott förra veckan ett flertal frågor. Enligt de svar som gavs vid arbetsutskottet har Regionstyrelsens ordförande Fredrik Larsson (M) mandatet att omförhandla anställningsvillkor för regiondirektören utifrån ett dokument kallat Instruktion för regiondirektören….

Läs mer

S välkomnar lösning för Kinship Center

Socialdemokraterna i Region Värmland delar den oro som finns kring bevarandet av Kinship Centers verksamhet med arkiv, bibliotek och databaser om migration. Därför välkomnar vi dagens beslut i Region Värmlands kultur- och bildningsnämnd, efter initiativ från oss om att hitta en lösning för Kinship Centers basverksamhet.  Kinship Center har arkiv som är en viktig del…

Läs mer

S vill ha svar om Anneli Snobls avgång

Socialdemokraterna i Region Värmland är sedan tidigare kritiska till den generösa uppgörelse som tecknats i samband med Regiondirektör Anneli Snobls avgång. Avtalet som låg till grund för Anneli Snobls anställning har sedan tidigare varit känt. I anställningsavtalet fanns villkor inskrivet, där 3 månaders uppsägningstid skulle gälla vid egen uppsägning eller 12 månader om arbetsgivaren valt…

Läs mer

Bifall till motion om elektrifiering av Fryksdalsbanan

Under senaste Regionfullmäktige bifölls vår motion om att regionen ska större ansvar för att arbeta för en elektrifiering av Fryksdalsbanan inför kommande planperiod. Region Värmland har gemensamt med kommunerna Torsby, Sunne och Kil under ett antal år investerat i en upprustning av Fryksdalsbanan. Det har varit en helt nödvändig åtgärd inte minst för att visa…

Läs mer
facebook Twitter Email