Välkommet besked för en livskraftig lokaljournalistik

Coronavirusets spridning har fått betydande konsekvenser för medierna och journalistiken i hela landet. Annonsberoende medier har under kort tid förlorat en stor del av sina intäkter då annonsmarknaden på kort tid kraftigt har försvagats under krisen. Detta samtidigt som efterfrågan på nyheter, journalistik och tillförlitlig information är mycket stor. 

För att säkerställa allmänhetens tillgång till information och dämpa de negativa ekonomiska konsekvenserna för nyhetsmedier till följd av coronapandemin, tillför regeringen, i samarbete med Centerpartiet och Liberalerna, ytterligare en halv miljard kronor i stöd till allmänna nyhetsmedier 2020. Syftet med stödet är att stärka de ekonomiska förutsättningarna för den redaktionella verksamheten och delvis kompensera för förlorade annonsintäkter under coronapandemin, och därmed säkra allmänhetens tillgång till nyheter.

  • Det här är ett viktigt besked för demokratin och för en oberoende lokaljournalistik. Inte minst nu i rådande läge där medierapporteringen kanske är viktigare än någonsin. Livskraftiga tidningsföretag som under coronapandemin fått se minskade intäkter får nu möjligheten till stöd för att överleva, säger Lars Mejern Larsson (S).
  • Jag tycker det är oerhört viktigt att det nu blir en bred satsning som kan komma fler nyhetsmedier till del. Raskt minskade annonsintäkter har drabbat samtliga medier och jag hoppas det här stödet kan vara en bit på vägen för en fortsatt livskraftig mediebransch, säger Lars Mejern Larsson (S).

Mer information och kommentarer

Lars Mejern Larsson (S), riksdagsledamot, tel 070-586 07 97

facebook Twitter Email