Socialdemokraterna vill ha svar om stängda tandvårdskliniker

Under de senaste månaderna har många utbudsförändringar genomförts i den värmländska vården som motiverats av de särskilda problem och behov som uppstått i samband med den pågående pandemin. När det gäller tandvårdens sammanslagning av kliniker motiverades den förändringen först och främst av brist på skyddsmaterial, men också av behovet att omfördela personal till sjukvårdsinsatser.

Vid Hälso- och sjukvårdsnämndens senaste sammanträde i maj fick vi förtroendevalda en positiv information om att tandvården påbörjat en återgång till mer normala produktionsförhållanden, med tandvård även för icke-akuta behov. För värmlänningarna innebär detta mycket viktiga förbättringar utifrån flera aspekter. Inte minst vad gäller tandhälsa och tillgänglighet.

Anmärkningsvärt är dock att stängningen av de mindre tandvårdsklinikerna tydligen ska fortsätta ända fram till hösten. Vi socialdemokrater vill därför få ytterligare information på kommande Hälso- och sjukvårdsnämnd om hur en fortsatt stängning av de mindre tandvårdsklinikerna kan motiveras.

Den frågeställning vi ställer är följande:

  • Vilka fördelar kontra nackdelar har bedömts när det gäller produktion, ekonomi, tillgänglighet, arbetsmiljö och smittspridning nu när fler patienter koncentreras till färre tandvårdskliniker?
facebook Twitter Email