Socialdemokraterna vill inrätta en kultur- och föreningsjour

Utbrottet av Coronapandemin (covid-19) slår hårt mot vårt samhälle. Kultursektorn och föreningslivet är inget undantag. Spridningen har nu fått effekten att evenemang och andra aktiviteter inte kan genomföras. Osäkerheten gör att många idag är oroliga för sin ekonomi och överlevnad och hur man ska kunna fortsätta sitt arbete. Därför har Socialdemokraterna i Region Värmland lämnat in ett politiskt initiativ.

– För att kunna möta den osäkerhet som idag finns anser vi att Region Värmland behöver upprätta en kultur- och föreningsjour. Syftet är att ge en samlad rådgivning och samlad information från myndigheter och regionen, säger Ulric Andersson (S) regionråd i opposition.

Utöver en kultur- och föreningsjour vill Socialdemokraterna även att en särskild pott för kultur- och föreningsstöd upprättas.

– Vi vet att många inom kultur- och föreningslivet har drabbats ekonomiskt svårt av coronaviruset när de tvingats ställa in med kort varsel eller förändra sin verksamhet. Därför tar vi initiativ till att upprätta en särskild pott för kultur- och föreningsstöd, säger Erik Olsson (S), vice ordförande Kultur- och bildningsnämnden.  

Syfte med kultur- och föreningsstödet är att mildra de ekonomiska konsekvenserna för kultursektorn och föreningslivet då det idag är svårt att veta hur regeringens stödåtgärder kommer att fördelas för Värmland.

Ta del av initiativet här

facebook Twitter Email