S välkomnar lösning för Kinship Center

Socialdemokraterna i Region Värmland delar den oro som finns kring bevarandet av Kinship Centers verksamhet med arkiv, bibliotek och databaser om migration. Därför välkomnar vi dagens beslut i Region Värmlands kultur- och bildningsnämnd, efter initiativ från oss om att hitta en lösning för Kinship Centers basverksamhet.  Kinship Center har arkiv som är en viktig del…

Läs mer

S vill ha svar om Anneli Snobls avgång

Socialdemokraterna i Region Värmland är sedan tidigare kritiska till den generösa uppgörelse som tecknats i samband med Regiondirektör Anneli Snobls avgång. Avtalet som låg till grund för Anneli Snobls anställning har sedan tidigare varit känt. I anställningsavtalet fanns villkor inskrivet, där 3 månaders uppsägningstid skulle gälla vid egen uppsägning eller 12 månader om arbetsgivaren valt…

Läs mer

Bifall till motion om elektrifiering av Fryksdalsbanan

Under senaste Regionfullmäktige bifölls vår motion om att regionen ska större ansvar för att arbeta för en elektrifiering av Fryksdalsbanan inför kommande planperiod. Region Värmland har gemensamt med kommunerna Torsby, Sunne och Kil under ett antal år investerat i en upprustning av Fryksdalsbanan. Det har varit en helt nödvändig åtgärd inte minst för att visa…

Läs mer

Vi kräver statlig service i hela länet

I en skrivelse till Statens Servicecenter och civilminister Lena Micko kräver samtliga S-råd i Värmland ökad statlig service i hela Värmland

Under en längre tid har det skett en utveckling där företag, banker och den statliga servicen lämnat landsbygden. Sist i raden är Arbetsförmedlingen som tvingats stänga ner majoriteten av sina kontor. En fungerande landsbygd innebär att det finns förutsättningar att både bo och verka på orten. Det är statens uppgift att se till att det…

Läs mer

S vill ha svar om Grums vårdcentral

Socialdemokraterna är sedan tidigare kritiska till en försäljning av Grums vårdcentral till den privata aktören Capio. Det blev tydligt efter att frågan hanterades av regionens Hälso- och sjukvårdsnämnd, där Socialdemokraterna valde att rösta nej och reservera sig mot beslutet. Nu ska frågan även diskuteras i Regionfullmäktige.   Som opposition ställer vi oss främst frågande till…

Läs mer
facebook Twitter Email