Vi kräver statlig service i hela länet

I en skrivelse till Statens Servicecenter och civilminister Lena Micko kräver samtliga S-råd i Värmland ökad statlig service i hela Värmland

Under en längre tid har det skett en utveckling där företag, banker och den statliga servicen lämnat landsbygden. Sist i raden är Arbetsförmedlingen som tvingats stänga ner majoriteten av sina kontor. En fungerande landsbygd innebär att det finns förutsättningar att både bo och verka på orten. Det är statens uppgift att se till att det…

Läs mer

S vill ha svar om Grums vårdcentral

Socialdemokraterna är sedan tidigare kritiska till en försäljning av Grums vårdcentral till den privata aktören Capio. Det blev tydligt efter att frågan hanterades av regionens Hälso- och sjukvårdsnämnd, där Socialdemokraterna valde att rösta nej och reservera sig mot beslutet. Nu ska frågan även diskuteras i Regionfullmäktige.   Som opposition ställer vi oss främst frågande till…

Läs mer

Nej till privatisering av Grums vårdcentral

Hälso- och sjukvårdsnämnden har haft uppe frågan om att låta regionens egen vårdcentral i Grums övergå till ett privat bolag, Capio, som idag driver en mindre vårdcentral i kommunen. En försäljning som vi ställer oss frågande till. Vårdcentralerna är basen i sjukvården. Kvaliteten ska vara hög och tillgängligheten rättvist fördelad över hela Värmland. Men idag…

Läs mer

Våra prioriteringar i riksdagen

Det finns en rad samhällsproblem som vi måste ta hand om. Det handlar bland annat om brister i sjukvård, skola, pensioner och äldreomsorg. Det handlar också om gängbrottslighet och skjutningar, om bristande integration och segregation. Lägg därtill klimathotet och klyftan mellan stad och land. Vi socialdemokrater ser en rad lösningar på problemen, men de lösningarna…

Läs mer

Socialdemokraterna vill ha svar om kömiljarden

Socialdemokraterna i Region Värmland har idag lämnat in en interpellation till kommande Regionfullmäktige. Det som man vill ha svar på är varför regionen inte får någon utdelning av den uppdaterade kömiljarden som regeringen och SKL kommit överens om.   Det är ett stort misslyckande för det borgerliga styret. Utifrån det ansträngda ekonomiska läget för regionen…

Läs mer
facebook Twitter Email