Valkrets 5: Säffle, Årjäng, Sunne

I valkrets Säffle, Årjäng, Sunne ska 2 ombud väljas, nedan ser du vilka som kandiderar i denna valkrets:

Ann Mlakar, Säffle:

Hög intressenivå, hårt arbete, stor möjlighet till påverkan, vad kan vara viktigare, kaffe och småprat i pausar, fantastisk upplevelse, sossegemenskap, valseger! Detta är vad jag ser fram emot, ge mig gärna din röst.
Bo Augustsson, Säffle:

Ordförande Säffle Arbetarekommun.

Viktiga frågor : Hälso- och sjukvårdsfrågor, hur vi tar hand om våra äldre. Göra Sverige mera jämlikt, allt för många lever i fattigdom.


Carina Nilsson, Säffle:

Kandidatpresentation saknas.


Daniel Schützer, Årjäng:

Jag delar inte partiledningens syn på flykting-politiken – Sverige kan bättre! Just nu slösar vi bort mänskliga resurser som vi behöver och utsätter människor för inhuman väntan och inhumana utvisningar.

Jag delar inte partiledningens syn på utbildning och bildning. Socialdemokraterna kan bättre än sunkig symbolpolitik om mobiltelefoner. Skolan ska rusta våra unga för framtiden. Det är ingen förvaringsplats medan föräldrarna arbetar. 

Men viktigast av allt tycker jag hälso- och sjukvården är. Hur vi tar hand om våra sjuka och mest utsatt definierar vårt samhällsbygge. 


Hans Karlsson, Årjäng:

Kandidatpresentation saknas.


Henrik Wiig Pettersson, Årjäng:

Jag heter Henrik Wiig Pettersson och är 29 år, jag är lärarstudent och jobbar idag inom barnomsorgen och som egen företagare. 

Jag tycker att allas lika värde, att värna om samhällets svaga och att värna om demokratin är några av de viktigaste delarna i den politiken jag står för.


Linda Johansson, Sunne:

46 år, bor i Rottneros, Sunne Kommun

Förtroende uppdrag:

  • Sunne Arbetarekommun: Ordförande och Medlemsansvarig
  • Sunne Kommun: Ledamot i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, Bildningsutskottet, Styrlesen Rottneros Park AB
  • Region Värmland: Ledamot i Regionfullmäktige, Hälso- och Sjukvårdsnämnden, ersättare i Hjälpmedelsnämnden


Jag drivs av rättvisa och för mig är det viktigt att se till att människor behandlas rättvist och att alla har samma möjligheter oavsett förutsättningar. Jag diskuterar och argumenterar gärna i frågor som rör människor som står långt från den reguljära arbetsmarknaden.

På Partikongressen vill jag driva på de frågor som handlar om att stärka och förbättra vårt sociala skyddsnät, främst gällande socialförsäkringens sjukpenning, sjukersättning och aktivitetsersättning.

Kort och gott vill jag göra livet bättre för människor.


Michelle Hedberg, Säffle:

För mig är välfärdsfrågorna viktiga, vi är några som har skrivit en motion om tandvården  och att det ska vara samma patient avgift som i den övriga vården.  Jag skulle gärna åka till kongressen och argumentera för den och andra välfärdsmotioner. Jag tycker också det är viktigt att stoppa de främlings-fientliga krafterna.

facebook Twitter Email