Valkrets 1: Karlstad

I valkrets Karlstad ska 3 ombud väljas, nedan ser du vilka som kandiderar i denna valkrets:

Anders Tallgren:

Jag brinner för jobbfrågan i alla dess former och vill gärna vara med och forma återstarts-politiken efter pandemin och inför valet 2022! Alla behövs på arbetsmarknaden och för det krävs utbildning och vidareutbildning på individnivå men också en hållbar omställning på samhällsnivå för att skapa framtidens jobb. En viktig sakfråga att driva på kongressen utifrån ett lokalt perspektiv är en förbättrad järnväg mellan Oslo och Stockholm. Det är en satsning på både klimatet och regional utveckling då det flyttar resor från flyg och bil till tåg och skapar tillväxt längs hela stråket!


Christer Alnebratt:

En av våra största utmaningar är att lämna över en långsiktigt hållbar värld till kommande generationer. Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling är därför ett viktigt åtagande. Agendan syftar till att utrota fattigdom och hunger, för-verkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.


Christian Norlin:

Hej, jag heter Christian Norlin och ägnar mig åt politik på heltid. För närvarande är jag gruppledare i arbetsmarknads- och socialnämnden, ledamot av kommun-fullmäktige och kommunstyrelsen.

För mig är det viktigt att verka för att de ökade klyftorna i vårt samhälle minskar. Att barn och unga ges samma möjligheter oavsett bakgrund till att drömma om en bättre framtid för dem själva och för andra. I detta arbete är den ökande segregationen inom skolan avgörande för oss som samhälle att hantera.

Vi ser även hur allt färre äger allt mer. Skattesänkningar som gett mest till dem som redan har mest på bekostnad av alla oss i samhället. Pengar kan nämligen inte spenderas två gånger och det är aktiva val som avgör hur vi riktar våra gemensamma resurser.

Vi ser även avarterna av den valfrihet som väljarna släppt fram genom att rösta på partier där ledstjärnan inte i första hand är att måna om en god skola, utan att det ska finnas alternativ. Alternativ i sig behöver inte vara fel, fast inte på bekostnad att stora summor försvinner från det de var tänkt till för att berika aktieägare.

I min roll i en socialnämnd ser jag tyvärr även tydligt hur en del unga ”lämas efter” tidigt i livet. Ofta har det sin grund i att skolan inte lyckats med sitt uppdrag. Det är därför avgörande att skolan ges ökade resurser.


Ferman Brodrej:

Jag ställer upp för att kunna få vara er representant och påverka politiken. Hos mig kan ni hitta en lojal, driftig och målmedveten partikamrat som alltid försöker lyfta frågor som rör utanförskap.

Lars-Gösta Elofsson:

Jag skulle vilja bli kongressombud för jag vill vara med och påverka den Social-demokratiska politiken i framtiden.

Vara en av de som berättar för barn och ungdomar varför vi har det som vi har det och hur vi ska göra för att skapa ett bättre samhälle där ALLA kan vara med.


Lena Nilsson:

Jag vill vara med för att kunna påverka det politiska arbetet, inom det fack politiska, arbetsmarknad, omsorg och alls rätt till god utbildning.

Linda Larsson:

Jag är en 39-årig småbarnsförälder som gillar träning, matlagning, umgås med vänner och älskar att spela sällskapsspel. Jag är en övertygad feminist och tror starkt på allas lika värde och de möjligheter det ger att gemensamt skapa en klok politik.

Jag har ett stort intresse av välfärdsfrågor generellt men är särskilt intresserad av jämlikhet- och jämställdhetsaspekterna inom välfärden. Specifikt kan det handla om alla barns rätt till utbildning av hög kvalité, möjligheter till en meningsfull fritid och nolltolerans mot mäns våld mot kvinnor. Överlag är jag väldigt intresserar av jämställdhetsfrågor. Jämställdhet och välfärd är varandras förutsättningar. 

Solidaritet är en viktig kompass för mig i livet och är också anledningen till att vår familj för 3 år sedan tog emot, Mahdi, som nu är en del av vår familj. Han kom till Sverige under flyktingkrisen 2015. Men för mig handlar solidaritet inte bara om solidaritet mellan människor och länder utan även mellan generationer så på senare år har jag kommit att intressera mig alltmer för klimat- och miljöfrågorna. Jag följer med spänning den innovation och utveckling som sker inom både offentlig och privatsektor. Särskild spännande är den gröna våg av delningsinitiativ som växer fram. Många gånger initierade av engagerade kommuninvånare. 

Jag vill gärna representera oss på kongressen och hoppas på att få just din röst. 

Tack!


Mathias Casserlund:

Jag vill representera Värmland på partikongressen för att jag tycker att vi pratar för lite ideologi. Jag upplever att fokus inom politiken hamnar för ofta på sakfrågor där de politiska skiljelinjerna kan vara hårfin. Jag vill istället att vi diskuterar vart vi vill med vår politik och går till val på vår framtidsvision.

Hjärtefrågor i övrigt är:
– Alla människors rätt att vara sig själva, oavsett ursprung, könsidentitet eller sexuell läggning.
– Klimat och miljö är grundläggande om vi skall ha någon framtid att prata om.
– Alla barns rätt till en likvärdig utbildning där barnens behov går före vinstintressen. 

Per Aspengren:

Jag vill representera Karlstad Arbetar kommun på  parti kongressen och vara med och påverka vårt parti att fatta de viktiga frågor och de utmaningar vi står inför valet.

Detta kommande val är av stor betydelse hur vårt land skall se ut i framtiden. Om vi skall ha ett medmänskligt samhälle där vi tar hand om varandra eller få ett hårt kallt samhällsklimat, där klyftorna och utanförskapet ökar och vår välfärd urholkas. Mina personliga önskningar som jag skulle vilja att vårt parti tar som vallöften det är att lyfta in tänderna i kroppen. Vi vet i dag att många av våra vanligaste sjukdomar som hjärt och kärlsjukdom startar med dåliga tänder. Ett högkostnadsskydd precis som när vi går till vår vårdcentral. Slopa karensdagen när vi blir sjuka så vi inte sprider smitta på jobbet.

Riksdagsvalet 2022 måste vi vinna och jag vill vara med och kämpa att vår stadsminister i Sverige kommer från vårt socialdemokratiska parti och kongressen är starten att fatta viktiga strategiska beslut och där önskar jag att jag fick vara med.


Sofia Magnusson:

Jag kandiderar till partikongressen eftersom jag vill kämpa för att Socialdemokraterna ska ha en  stark, röd-grön politik som i valet 2022 ska visa tydligt att vi ska bekämpa klassklyftorna och segregation i vårt samhället återigen. 

Vi behöver fatta skarpa beslut för att avveckla marknadsskolan och marknadsstyrningen av offentlig sektor. Vi behöver också fatta lika skarpa beslut för att skapa förutsättningar för ett mer hållbart samhälle.

Jag har ett särskilt engagemang för barn och ungdomar med NPF-diagnos och Socialdemokraternas skolpolitik måste utformas så att den omfattar alla barns möjligheter att nå sin fulla potential!

Sist men inte minst kommer jag engagera mig i djurrättsfrågorna. Jag har ett antal egna motioner att bevaka som rör avskaffandet av marknadsskolan, barn och unga med NPF samt djurrätt (minkfarmning). Från Värmlands partidistrikt har vi en motion som vill stoppa marknadsskolan som jag kommer bevaka. Utöver det kommer jag bevaka klimatmotioner och välfärdsmotioner från bland andra Stockholms partidistrikt. 


Sofia Nygren:

Sofia Nygren heter jag! Och jag är SSU Värmlands Distriktsordförande. 

Mitt feministhjärta slår extra hårt för jämlikhet och jämställdhet, klimat och förlossningsvårdens för- och eftervård. Jag deltar just nu i ett Nordiskt Jämställdhets-projekt. Där vi breddar våra kunskaper, fördjupar oss i viktiga frågor och där målet är att sprida kunskapen vidare till våra organisationer. För ett mer öppet, välkomnande och påläst synsätt.

Jag skulle gärna vilja representera S på kongressen! Hoppas du känner detsamma. 


Staffan Barrefors

Jag blev medlem i partiet 2019 efter en lång karriär inom privat näringsliv. Det gör att jag kan bidra med nya perspektiv inför ödesvalet 2022. Jag har vår ideologi som ledstjärna och brinner för att vi ska göra något åt de växande klyftorna i samhället och den ökande klimatkrisen. Jag vill se en rakryggad socialdemokrati som går till val med en egen tydlig politik som kan börja lappa ihop vår sargade välfärd. Det ger energi och den delaktighet som vi behöver för att vinna väljarnas förtroende.


Åke Ålander

Jag heter Åke Ålander och har varit medlem i socialdemokraterna sedan några år tillbaka. Min hemförening är Norrstrands S-förening, där jag är ledamot i styrelsen och har ett ansvar kring studier i föreningen, sedan en tid. Min far och morfar har varit engagerade i rörelsen,
så det finns en förankring för de politiska idéerna bakåt i tiden, som jag hoppas ska kunna bära oss in i framtiden också. Den fråga jag brinner för är att finna de politiska verktyg vi behöver för att skapa ett jämlikt samhälle, med rättvis fördelning och bästa möjlighet till påverkan för varje enskild person i det liv hen valt. Vad som tycks vara den viktigaste frågan i detta sammanhang är enligt mig skolan, vuxenutbildningen och de verktyg de kan skapa.

Vi behöver totalt sett skapa ett robust samhälle i flera avseenden, även kring andra brännande frågor, som integration, vård/omsorg och det eländiga våldet. Sammantaget bör vi från de demokratiska institutionerna ta ett större samlat ansvar och inte ”bjuda ut” verksamheter till lägst bjudande, med oanade konsekvenser.

En slags paroll skulle kunna vara:
”Bildning, vård och omsorg med ett robust samhälle i sikte”.

facebook Twitter Email