Partikongress 2021

Kongressen är Socialdemokraternas högsta beslutande organ. Den består av 350 ombud som väljs av medlemmarna. På kongressen bestäms de riktlinjer som Socialdemokraterna i kommun, landsting och riksdag sedan utvecklar förslag ifrån. Mellan kongresserna är det partistyrelsen (som väljs på kongressen) som beslutar i de viktigaste frågorna.

Nu är det dags att utse 13 ombud som ska representera Socialdemokraterna i Värmland på partikongressen den 3 till 7 november 2021 i Göteborg. Alla som är betalande medlemmar hos Socialdemokraterna i Värmland har mellan den 3 till 24 juni möjligheten att rösta på vilka ombud ska representera Värmland. Du ska ha fått mer information om det från din arbetarekommun.

Partidistriktet består av totalt 6 valkretsar där olika antal ombud ska väljas från. För att du ska veta vilka personer som kandiderar från just din valkrets så har vi nedan kandidatpresentationer för dig att ta del av.

Klicka in på valkretsarna nedan för att ta del av presentationerna:

Vi frågor rörande partikongressen, kontakta Camilla Anglemark på tel. 072-229 96 49 eller mail: camilla.anglemark@socialdemokraterna.se

facebook Twitter Email