Valkrets 3: Kristinehamn, Filipstad, Grums, Ullerud-Forshaga

I valkrets Kristinehamn, Filipstad, Grums, Ullerud-Forshaga ska 3 ombud väljas, nedan ser du vilka som kandiderar i denna valkrets:

Cristina Hjalmarsson, Kristinehamn:

Jag är fackligt förtroendevald och S-kvinna.  Mina viktiga frågor är ett hållbart arbetsliv för alla och lika lön för lika arbete. Fungerande socialförsäkringar och en sjukvård på lika villkor är också viktigt för mig.
Daniel Blixt, Kristinehamn:

Daniel Blixt heter jag och jag är 39 år gammal. Bor i Kristinehamn, tre barns far och gift. 

Arbetar på Degerfors Järnverk sen jag gick ut industriprogramet år 2000. Är förtroendevald på jobbet och på if metalls avdelning. 

Född och uppvuxen i Polen, flyttade till Degerfors med familjen år 1996. 


David Andergard, Kristinehamn:

Jag jobbar för en ökad jämlikhet.

Jag jobbar för att vi ska ha trygga jobb.

Jag tänker vid beslut – På vilket sätt gynnas den ensamstående tvåbarnsmamman av detta beslut?

Jag jobbar på kriminalvården samt är förtroendevald i LO och Seko.


Erivan Waysi, Grums:

Mitt namn är Erivan Waysi. Jag är arbetare-kommunsordförande i Grums, 25 år gammal med rötter ifrån de kurdiska bergen och de värmländska skogarna. 

Jag ställer upp till ombudsvalet i för-hoppningen om att få din röst. Genom att du lägger din röst på mig så lovar jag att ställa mig i talarstolen och ta strid för de utmaningar vi står inför i vårt Värmland. Om det så handlar om statliga jobb, levande landsbygd, bankernas ned-ständningar eller att servicen minskar – jag vill göra din röst hörd. Din röst på mig är garanten för just det – en tydlig värmländsk röst som säger ifrån högt och tydligt. 


Maria Norell, Forshaga:

Jag heter Maria Norell och är nominerad av Ullerud-Forshaga arbetarekommun som ombud till partikongressen. För mig är det viktigt att delta på partikongressen som ombud genom att det ger en möjlighet att påverka hur vårt parti tar sig an de framtidsfrågor och utmaningar som ligger framför oss. Jag får också en möjlighet som ombud att föra in och argumentare för ett Värmlandskt perspektiv inför de beslut som ska tas på kongressen.

Jag brinner för de frågor som berör vård- och omsorg samt skola,undervisning och barnomsorg. Jag har en stark oro för  hur vårt samhälle mer och mer slits isär och att det blir uppdelat mellan de som har och de som inte har tillit till vårt samhälle. Jag vill bidra med att de beslut som tas på partikongressen bidrar till att stärka det samhälle som finns där när du som medborgare har behov av stöd och hjälp. Det har den här pandemin som vi har levt under det senaste året visat med all önskvärd tydlighet.


Marian Gustavsson, Forshaga:

Mitt namn är Marian Gustavsson och jag är aktiv i Ullerud- Forshaga Arbetarekommun.

Jag kandiderar till partikongressombud därför att jag vill vara med och forma vår framtida socialdemokratiska politik.

Jag anser att vi inte får tappa mer av vår grundtrygghet i samhället, och det måste vara så att vi har en jämnlik möjlighet till utbildning, vård och försörjning. Vi måste ha en sjukförsäkring som är värd namnet. Detta vill jag vara med och arbeta för. 


Per Asplund, Forshaga:

Per Asplund heter jag. 61 år gammal. Jobbar på Stora Enso i Forshaga, där jag är facklig förtroendevald.Samuel Carlén, Kristinehamn:

Jag heter Samuel, 36 år, från Kristinehamn.

Jag kandiderar till partikongressen 2021 eftersom jag känner att det kommer bli en oerhört viktig och spännande kongress, med temat ”Vi bygger landet”. Verkligen inspirerande! När jag tänker på socialdemokratin så förknippar jag det mest med en progressiv reformrörelse, en samhällskraft som har byggt upp det moderna Sverige. Vi gjorde detta under efterkrigstiden och vi kan göra det igen, för det behövs stora samhällsreformer för att minska klyftorna och stärka välfärden. 

Mina hjärtefrågor är tillväxt, jobben, infrastruktur och utbildning. Fyra saker som hänger väldigt mycket ihop och utgör grunden för vår välfärd.  Till vardags jobbar jag på Arbetsförmedlingen och har förtroendeuppdrag i både kommunen och regionen. Efter att ha gått  ledarskapsutbildningen Bommersviksakademin så känner jag mig nu extra rustad i mitt politiska uppdrag. 


Torgeir Pettersen, Filipstad:

Kandidatpresentation saknas.


Ulf Engström, Kristinehamn:

Småföretagande ekonom med stort intresse för skolfrågor. Vill särskilt bidra till att partiets skriftliga dokument utvecklas i positiv riktning, se till att vi har en hållbar, rättvis skattepolitik och arbetsmarknad, samt verka för att få igenom min motion med insatser mot prostitution och trafficking. Nyckelordet i mitt politiska engagemang, som de som varit på någon av de Socialdemokratiska Steg-utbildningar jag hållt i hört många gånger, är solidaritet.


Åsa Hååkman Felth, Filipstad:

Jag heter Åsa Hååkman Felth är Kommunstyrelsens Ordförande i Filipstads kommun. Jag brinner för att utveckla, förbättra och förändra vårt samhälle för alla. Jag tycker inte om orättvisor, klasskillnader eller utanförskap. Kort o gott en sann Socialdemokrat!

Jag har varit på partikongresser inklusive extra kongresser och vet hur man behöver förbereda sig, lobba för Värmlands bästa tillsammans med Väst-svenska för att få igenom våra motioner eller ändringar i olika handlingsprogram. 

Jag har en bred politisk bakgrund från Barn och utbildningsnämnden, miljö och byggnadsnämnden, Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, Polisstyrelsen i Värmland, Regionala utvecklingsnämnden, Nya perspektiv -Styrgrupp, Avfall Sverige, Valberedning partidistriktet m m.

Mina fritidsintressen är Jakt, har lyckats skjuta en tjur båda åren jag varit med. Senast en 10-taggare, MC turer i vårt vackra län men även runt i Sverige, golf och min stora härliga familj. 

facebook Twitter Email