Nyheter

Inget gehör för en realistisk budget

Vi fick inget gehör för en realistisk budget! Här följer hela det förslag vi lämnande till landstingsfullmäktige: Värmlänningarna har rätt att förvänta sig att landstingets resurser används effektivt och utifrån…

Läs mer

Budget ska vara realistisk

Inför beslut om landstingsplan med budget för 2016 har vi försökt analysera de underlag som tagits fram. Dessvärre kan vi inte se att den verklighet som avspeglas i delårsrapporten för…

Läs mer

Vi vill revidera Ädelreformen i Värmland

I den statliga utredningen ”Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård” lämnas ett antal förslag som kommer att innebära stora förändringar för både landstingen och kommunerna. Vi är övertygade om…

Läs mer

Landstinget i Värmland behöver en ny politisk styrning

Landstingets moderatledda majoritet har idag beslutat om mandatperiodens sista budget. Samma frågor och samma problem som skulle lösas med skattehöjningen 2012 finns kvar och är olösta. Vi hade ett alternativ…

Läs mer

Mysteriet med den bortslarvade skattehöjningen

Landstingets moderatledda majoritet har idag presenterat sitt förslag till mandatperiodens sista budget. Samma frågor och samma problem som skulle lösas med skattehöjningen 2012 finns kvar och är olösta. Vart resurserna…

Läs mer
facebook Twitter Email