Budget ska vara realistisk

Inför beslut om landstingsplan med budget för 2016 har vi försökt analysera de underlag som tagits fram. Dessvärre kan vi inte se att den verklighet som avspeglas i delårsrapporten för årets första fyra månader överhuvudtaget haft någon betydelse för budgetförslaget för 2016.  Vi saknar minst tre viktiga förutsättningar i det budgetförslaget som den styrande minoriteten lägger fram:

  • Budget ska vara realistisk och möjlig att klara av för verksamheterna
  • Det ska finnas en balans mellan mål och medel
  • Förändringar som har politisk betydelse ska beskrivas i landstingsplanen

 

Därför kommer vi att yrka på en återremiss!

 

Ulric Andersson                                          Anders Nilsson
Socialdemokraterna                                     Vänsterpartiet

facebook Twitter Email