Landstingsstyrelsen klarar inte sitt uppdrag

De ekonomiska rapporterna fram till augusti visar att hälso- och sjukvårdens verksamheter går mot ett underskott på mer än 350 Mkr under 2015. Olika åtgärdsprogram som skulle sänka kostnaderna under 2015 har totalt misslyckats.

– Vi kan inte se att det finns någon möjlighet för landstingsstyrelsen att klara landstingsfullmäktiges uppdrag för året 2015, även om nu nya åtgärder vidtas, säger Ulric Andersson, landstingsråd (s)

Socialdemokraterna och vänsterpartiet föreslog därför att landstingsfullmäktige ger landstingsstyrelsen ett nytt uppdrag med reviderade mål för ekonomi och verksamhet för 2015, där en omprövning av tidigare beslut om utökad verksamhet ingår, t ex inrättande av mellanvårdsplatser.

Ulric Andersson Anders Nilsson
Socialdemokraterna Vänsterpartiet

facebook Twitter Email