Landstinget i Värmland behöver en ny politisk styrning

Landstingets moderatledda majoritet har idag beslutat om mandatperiodens sista budget. Samma frågor och samma problem som skulle lösas med skattehöjningen 2012 finns kvar och är olösta.

Vi hade ett alternativ som utgick från att landstingens ekonomi förbättras radikalt med en socialdemokratiskt ledd regering. Vi fördelade dessa pengar till både verksamhet och till ett förbättrat ekonomiskt resultat. Vi föreslog också att det skulle avsättas 107 Mkr till fullmäktiges förfogande, att fördela när ett antal pågående utredningsarbetet slutförts. Vi såg ett demokratiskt värde i att det är fullmäktige som beslutar om detta istället för landstingsstyrelsen, vilket majoriteten nu beslutat om. De förändringar vi ville se är bla:

  • förbättringar i vården av de äldre och mest sjuka
  • personalens arbetsvillkor (arbetsmiljö och löner).
  • kompetenshöjande åtgärder för att öka mängden specialistsjuksköterskor
  • kökortning och metodförbättringar inom barn- och ungdomspsykiatrin
  • förbättrad telefontillgänglighet på vårdcentralerna
  • kortare köer till cancervården
  • vårdkontrakt – ökat inflytande till patienterna

 

Ulric Andersson                                                   Anders Nilsson
Oppositionsråd                                                     Oppositionsråd
Socialdemokraterna                                              Vänsterpartiet

facebook Twitter Email