Dags för ett företagsamt Värmland

Företrädare från Socialdemokraterna lyfter betydelsen att göra satsningar för ett företagsamt Värmland. Satsningar som bidrar till att stärka Värmlands tillväxt och utveckling. Värmland tillhör idag de regioner som har lägst nyföretagande och skillnaderna inom Värmland är stora. I den senaste rapporten från Entreprenörskapsforum blir utmaningarna tydliga där Värmland utifrån entreprenörskap och företagsamhet hamnar på en…

Läs mer

”Placera det nationella cybersäkerhetscentret i Värmland”

Regeringen gav den 26 september Försvarets radioanstalt, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Säkerhetspolisen i uppdrag att göra förberedelser för att kunna skapa ett nationellt cybersäkerhetscenter under 2020. Myndigheterna ska senast den 16 december 2019 gemensamt redovisa uppdraget. Förslaget presenterades bara dagarna efter att Socialdemokraterna i Värmlands riksdagsledamöter skickat in en gemensam motion om…

Läs mer

Reformer för ett starkare samhälle

Sverige blir starkare när vi arbetar tillsammans och gemensamt tar ansvar för att lösa samhällsproblem. I höstbudgeten tar vi nya initiativ för fler i arbete, en starkare välfärd och bättre ekonomi för pensionärer. Vi ökar också resurserna till trygghet och säkerhet. Alla som kan jobba ska jobba. Sedan 2014 har regeringens politik bidragit till att…

Läs mer

Nytt servicekontor placeras i Torsby

God statlig närvaro och service är viktigt för legitimiteten och förtroendet för staten. Den bidrar även till jobb och en hållbar tillväxt och utveckling i hela landet. Även om myndigheterna arbetar kontinuerligt med att förbättra och förenkla sina digitala lösningar har såväl privatpersoner som företagare behov av att personligen kunna möta myndigheter och få personlig…

Läs mer

Skatteväxling ger 149 miljoner till värmlänningarna

Idag presenterade regeringen och dess samarbetspartier ett förslag om en ny kraftfull grön skatteväxling med höjda miljöskatter som växlas mot sänkt skatt på jobb och företagande. Som en del av den gröna skatteväxlingen avser nu regeringen föreslå att boende i vissa glest befolkade områden ska få en skattereduktion. I Värmland berörs tio kommuner. För mig…

Läs mer
facebook Twitter Email