Äntligen schyssta villkor på vägarna

En historisk dag. Nu har det satts stopp för den vilda västern som präglat lastbilstrafiken. Nu kommer det vara möjligt att skapa ordning och reda på våra vägar med schyssta villkor även i transportsektorn.

– Det här är en fråga jag och Socialdemokraterna drivit i många år och det är fantastiskt att förhandlingarna i EU nu resulterat i att alla som kör inrikestransporter i Sverige måste följa svenska löner och villkor, både vid tillfälliga inrikes transporter så som cabotage och även vid kombinerade transporter, säger Lars Mejern Larsson.

Nu kan den vilda västern som varit rådande i transportsektorn, med dumpade löner för chaufförer och fuskande företag, få ett slut.

Klockan 06:35 på tisdagsmorgon blev det klart om nya regler som ska skapa ordning och reda på vägarna för lastbilschaufförer och konkurrens på lika villkor för åkerierna. Överenskommelsen handlar om det så kallade vägpaketet som innehåller tre lagförslag: utstationeringsregler i vägtransportsektorn, kör- och vilotider och regler för utländska företag att köra tillfälliga inrikestransporter i andra EU-länder, s.k.cabotagetransporter.

Överenskommelsen innebär att alla som kör inrikestransporter i Sverige måste följa svenska löner och villkor, både vid tillfälliga inrikes transporter så som cabotage och även vid kombinerade transporter. Överenskommelsen inkluderar även att alla lastbilar inklusive lätta lastbilar måste följa alla regler, att föraren måste återvända till hemlandet minst var tredje vecka, att lastbilen måste återvända till landet där den är registrerad minst var åttonde vecka och att alla lastbilar måste ha GPS (även kallad färdskrivare) för att kunna kontrollera alla nya regler. Dessa är alla helt nya förbättringar jämfört med nuvarande regler eftersom dessa inte finns idag. Det blev även en överenskommelse kring rimliga kör- och vilotider, där nuvarande regler kvarstår för nationella transporter och busstransporter.

Överenskommelsen innebär att alla som kör inrikestransport i Sverige ska göra det med svenska löner och arbetsvillkor. Befinner man sig permanent i Sverige, ska man registrera bilen och betala skatt i Sverige. Nu återstår bara att Europaparlamentet och rådet ska godkänna överenskommelsen.

facebook Twitter Email