S vill ha svar på fler frågor angående Anneli Snobls entledigande

Socialdemokraterna i Region Värmland är sedan tidigare kritiska till den generösa uppgörelse som gjorts för Anneli Snobls avgång. Därför ställde vi vid regionstyrelsens arbetsutskott förra veckan ett flertal frågor.

Enligt de svar som gavs vid arbetsutskottet har Regionstyrelsens ordförande Fredrik Larsson (M) mandatet att omförhandla anställningsvillkor för regiondirektören utifrån ett dokument kallat Instruktion för regiondirektören. Vi anser ändå att en återkoppling borde gjorts till styrelsen då ett helt nytt tilläggsavtal tecknats.

Vi har utifrån oklarheter av hanteringen fördjupat oss i reglementet för Regionstyrelsen där vi funnit följande formulering: 

”Styrelsen ska… utgöra Region Värmlands anställningsmyndighet, vilket innebär att anställa samtlig personal och bestämma villkoren för anställningarna. Styrelsen ska själv anställa/förordna respektive entlediga regiondirektören (får ej delegeras)” [1]

Utifrån formuleringen vill vi nu ha svar på följande frågor:

  • Finns det andra dokumentet än reglementet för Regionstyrelsen som reglerar vem som har mandatet att entlediga Regiondirektören?
  • Om inte, innebär detta att styrelsens ordförande gått över sina befogenheter och fattat ett ogiltigt beslut?

[1] S.6 ur reglemente för Regionstyrelsen (RS/190104) fffff

facebook Twitter Email