Angiverilagen leder till ett växande skuggsamhälle och ger eko från gamla DDR 

Vi socialdemokrater kommer aldrig att stå tysta och se på hur regeringen går i Sverigedemokraternas ledband och fjärmar sig från ett fritt öppet och demokratiskt samhälle.  Regeringens förslag om att införa en anmälnings- och utredningsplikt skapar en ohållbar situation för personal inom välfärden. Informationsplikten innebär att den som arbetar i välfärden får en generell skyldighet…

Läs mer

Kraftsamling för barn och unga tillsammans med civilsamhället

Majoriteten i Region Värmland vill kraftsamla för barn- och ungas hälsa

Igår beslutade Region Värmlands kultur-och bildningsnämnd att förstärka budgeten för projektbidrag till god och jämlik hälsa och gör nu en utlysning riktad till idéburna organisationer i Värmland om möjligheten att söka 600 000 kronor i projektbidrag till projekt som främjar barn och ungas hälsa.

Läs mer

”Värmländska företag växer och skapar nya arbetstillfällen”

Regionala utvecklingsnämndens S-grupp har haft sammanträde på Arvika näringslivcentrum. Deras verksamhetschef Birger Petterson Wiik visade S-gruppen runt i moderna nyrenoverade möteslokaler.

Arvika näringslivcentrum främjar en positiv utveckling för näringsliv och kompetensutveckling genom att vara en mötesarena för företag, studenter, och myndigheter i Västvärmland, berättar Birger Pettersson Wiik. Under eftermiddagen var det dags för besök hos industriföretaget Thermia i Arvika som tillverkar bergvärmepumpar för en hel koncern och behöver anställa 21 nya medarbetare, eftersom efterfrågan på värmepumpar…

Läs mer

För en god och jämlik hälsa

Sofia Magnusson (S), regionråd och ordförande för kultur- och bildningsnämnden i Region Värmland, deltar i Healthy Cities Sveriges årskonferens 2023 i Vara kommun. Temat är politiskt ledarskap för en god och jämlik hälsa.

Healthy Cities Sverige är en del av WHO:s globala Healthy Cities-nätverk som arbetar för att skapa samhällen som är bra att bo i för alla, världen över. – Det är glädjande att Region Värmland blivit medlem i Healthy Cities Sverige. Här kan vi lära av andra och även dela med oss av det som vi…

Läs mer

Historiskt beslut i Regionfullmäktige

Efter att Regionfullmäktige fattat beslut om etapp 1 i det som kan bli Värmlands största byggprojekt någonsin överlämnade regionstyrelsens ordförande Åsa Johansson (S) bygglovshandlingarna till ordförande för stadsbyggnadsnämnden i Karlstad Anders Tallgren (S).

Nu kan Nya CSK (Centralsjukhuset i Karlstad) äntligen påbörjas! Projektet ska genomföras under åren 2023–33 med en investeringsram om 5,2 miljarder.  ”Det är fantastiskt glädjande att få ta ett så viktigt beslut som både ger invånarna bättre vård och personalen en bättre arbetsmiljö” säger Daniel Schützer (S), ordförande i Hälso- och Sjukvårdsnämnden. ”Men vi jobbar…

Läs mer
facebook Twitter Email