Hela Värmland ska leva och utvecklas

För oss Socialdemokrater är det viktigt att människor kan bo och verka i hela Värmland. En sammanhållen landsbygdspolitik i kombination med en aktiv tillväxtpolitik som också utnyttjar landsbygdens potential. Klyftan…

Läs mer

S-krav: stöd istället för privatisering av BUP   

Socialdemokraterna krävde under tisdagens sammanträde med hälso- och sjukvårdsnämnden att en extern stödkommission inrättas för att komma tillrätta med utvecklingen på Barn- och Ungdomspsykiatrin. Ett krav som röstades ned av det borgerliga styret och…

Läs mer

Kom och fira pride med oss!

Lördag 3 september är det dags för Värmlands största pridetåg i Karlstad! Var med oss i tåget och visa att alla har rätt att älska den man vill. ♥ Paraden…

Läs mer

(S) Kvinnors hälsa och upplevelse av vården ska stärkas och utvecklas

Alla kvinnor ska få god vård oavsett var man bor eller vem man är. Det är en grundläggande trygghetsfråga. Vi socialdemokrater i Värmland presenterar nu hur vi vill stärka och utveckla…

Läs mer

(S) Vårdcentralerna ska stärkas

Alla ska ha en nära och tillgänglig vård, oavsett vem man är eller var man bor. Därför presenterar vi socialdemokrater i Värmland ett vårdcentralslyft för att bygga en vård närmare…

Läs mer
facebook Twitter Email