Kraftsamling för barn och unga tillsammans med civilsamhället

Majoriteten i Region Värmland vill kraftsamla för barn- och ungas hälsa

Igår beslutade Region Värmlands kultur-och bildningsnämnd att förstärka budgeten för projektbidrag till god och jämlik hälsa och gör nu en utlysning riktad till idéburna organisationer i Värmland om möjligheten att söka 600 000 kronor i projektbidrag till projekt som främjar barn och ungas hälsa.

Initiativet tills satsningen kommer från Majoriteten i Region Värmland med Socialdemokraterna i spetsen, som tillsammans med civilsamhället vill sätta ljus på barn och ungas hälsa. Bakgrunden är att den psykiska ohälsan bland barn och unga har ökat. Barn och unga rör sig mycket mindre i jämförelse med tidigare generationer, läget för hushållen är ansträngt och det finns risk för nedskärningar i välfärden.

Satsningen ska uppmuntra föreningar och organisationer att öka insatser och ta initiativ som stödjer barn och unga att ha en trygg uppväxt – där det ges möjlighet till stöd i vardagen för att klara skolan, ha en aktiv fritid och vuxna som bryr sig.

facebook Twitter Email