Resultat nås inte på barrikaden

Debattartikel Oppositionens förmån är att man inte behöver berätta exakt hur det ska gå till när pengar ska sparas. Men när vi i majoriteten lägger förslag på bordet så är det samma opposition som vill spara mer, som ställer sig i främsta ledet för att driva opinion emot dem, skriver Åsa Johansson, Erik Evestam och…

Läs mer

Julhälsning från Ordförande

Snart är julen här med påminnelse och budskap om kärlek, gemenskap och solidaritet. Julen ska vara glädjens högtid och många av oss firar jul med familj, släkt eller vänner, men vi får inte glömma att det finns människor som firar julen i ofrivillig ensamhet. För många värmlänningar kommer det att bli en annorlunda jul i…

Läs mer

Ny Ombudsman

Vi välkomnar Robert Hall som den 13/11 började som ombudsman på Värmlands Partidistrikt Robert heter jag och kommer från Karlstad. Jag är 38 år gammal med lite olika bakgrund från arbetslivet där jag alltid strävat efter samarbete och lagspel för att nå utsatta mål. Detta fick jag tidigt med mig från föreningslivet som jag är…

Läs mer

Angiverilagen leder till ett växande skuggsamhälle och ger eko från gamla DDR 

Vi socialdemokrater kommer aldrig att stå tysta och se på hur regeringen går i Sverigedemokraternas ledband och fjärmar sig från ett fritt öppet och demokratiskt samhälle.  Regeringens förslag om att införa en anmälnings- och utredningsplikt skapar en ohållbar situation för personal inom välfärden. Informationsplikten innebär att den som arbetar i välfärden får en generell skyldighet…

Läs mer

Kraftsamling för barn och unga tillsammans med civilsamhället

Majoriteten i Region Värmland vill kraftsamla för barn- och ungas hälsa

Igår beslutade Region Värmlands kultur-och bildningsnämnd att förstärka budgeten för projektbidrag till god och jämlik hälsa och gör nu en utlysning riktad till idéburna organisationer i Värmland om möjligheten att söka 600 000 kronor i projektbidrag till projekt som främjar barn och ungas hälsa.

Läs mer
facebook Twitter Email