Angiverilagen leder till ett växande skuggsamhälle och ger eko från gamla DDR 

Vi socialdemokrater kommer aldrig att stå tysta och se på hur regeringen går i Sverigedemokraternas ledband och fjärmar sig från ett fritt öppet och demokratiskt samhälle. 

Regeringens förslag om att införa en anmälnings- och utredningsplikt skapar en ohållbar situation för personal inom välfärden. Informationsplikten innebär att den som arbetar i välfärden får en generell skyldighet att inte bara anmäla utan även att undersöka andra personers lagliga rätt att vistas i Sverige och sedan ange dem till Migrationsverket eller polismyndigheten. 

Redan i dag finns en skyldighet för Socialnämnden att lämna ut uppgifter om en papperslös personliga förhållanden till Polisen eller Migrationsverket om de begär det och uppgifterna behövs för att utvisa någon. Att Migrationsverket jobbar med att pröva ansökningar och andra delar av migrantprocessen och att polismyndigheten arbetar med att verkställa av- och utvisningar tillhör deras uppdrag, men när medarbetare vars yrken bygger på tillit och förtroenderelationer tvingas genom lagen att begå handlingar som strider mot deras yrkesetik har regeringen och Sverigedemokraterna gått för långt. 

Regeringen har till och med tillsatt en utredning för att undersöka om staten kan straffa välfärdsanställda med påföljder om denna har underlåtit att anmäla en papperslös. 

Det är oetiskt att tvinga offentliga medarbetare inom vård, skola och omsorg att ange papperslösa. Angiverilagen innebär att sjukvårdspersonal tvingas ange patienter som söker vård och är i en utsatt situation, att lärare i skola och förskola måste ange elever och svika deras tillit, att socialsekreterare tvingas anmäla människor som söker hjälp för att de befinner sig i stor fattigdom och inte har mat för dagen eller saknar tak över huvudet. Konsekvenserna blir stora och samhällets svagaste kommer drabbas hårt. Förslaget är hårt kritiserat av fackförbunden och en samlad yrkeskår.

Vi socialdemokrater i Värmland kan aldrig acceptera att samhällets svagaste drabbas så hårt. Det är med oro vi ser regeringen slå mot de svaga i samhället om det här blir verklighet. Fler skulle tvingas att gå under jorden och barn stå utan skolgång vilket leder till ett växande skuggsamhälle. 

Sverige är ett demokratiskt land därför bör regeringen backa från införande av angiverilag. Att tvinga personal i kommuner och regioner att agera som spioner och bedriva underrättelseverksamhet är oetiskt och förvandlar Sverige till ett angiverisamhälle. 

Socialdemokraterna i Värmland 

facebook Twitter Email