Nyheter

Kom och fira pride med oss!

Lördag 3 september är det dags för Värmlands största pridetåg i Karlstad! Var med oss i tåget och visa att alla har rätt att älska den man vill. ♥ Paraden…

Läs mer

(S) Kvinnors hälsa och upplevelse av vården ska stärkas och utvecklas

Alla kvinnor ska få god vård oavsett var man bor eller vem man är. Det är en grundläggande trygghetsfråga. Vi socialdemokrater i Värmland presenterar nu hur vi vill stärka och utveckla…

Läs mer

(S) Vårdcentralerna ska stärkas

Alla ska ha en nära och tillgänglig vård, oavsett vem man är eller var man bor. Därför presenterar vi socialdemokrater i Värmland ett vårdcentralslyft för att bygga en vård närmare…

Läs mer

(S) Vi ska leda klimatomställningen och skapa fler gröna jobb i Värmland

Vi socialdemokrater har satt upp ett ambitiöst mål för klimat, vi säger att Sverige sedan år 2045 ska vara fossilfritt och inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Det…

Läs mer

(S) Högkostnadsskydd mot de höga elpriserna

Den S-ledda regeringen vill införa ett högkostnadsskydd för elpriser för svenska hushåll och företag. Det är utifrån att priserna på el är extremt höga sedan Rysslands olagliga och brutala invasion…

Läs mer
facebook Twitter Email