Rösta för en bättre hälso- och sjukvård

Vill du också ha förändring i den värmländska vården? Bra, för det vill vi socialdemokrater också. För Moderaterna har nu styrt över sjukvården i Region Värmland under de senaste 12 åren. Resultatet? Värmland har bland Sveriges längsta operationsköer, rekordmånga vårdplatser är stängda och larmrapporterna duggar tätt från en överarbetad och underbetald personal.

Det räcker nu! Du som patient och du som medarbetare i regionen förtjänar bättre. Därför kan du den 11 september ge oss förtroendet att vända utvecklingen där vi kommer ha fullt fokus på följande:  

  • Satsningar på personalen

Vi socialdemokrater vet att den värmländska hälso- och sjukvården bara kan bli så bra som personalens förutsättningar medger. Därför går vi till val på 16 punkter för att personalen i Region Värmland ska få bättre arbetsmiljö och förutsättningar på jobbet, men främst att de ska få fler kollegor. Det handlar bland annat om att arbeta för mer konkurrenskraftiga löner, att vårdanställda ska få stärkt rätt till kompetensutveckling och att man har arbetstider med mer återhämtning. Lyckas vi inte med personalpolitiken så kan vi inte korta köerna eller öppna de vårdplatser som idag är stängda.

  • Vårdcentralernas ska stärkas och utvecklas

Vårdcentralerna har idag ett brett och viktigt vårdansvar. Men vi ser inte att man idag ges de resurser som krävs för att klara sitt uppdrag. Vi vill därför inledningsvis avsätta 100 miljoner för att stegvis öka den andelen under mandatperioden. Det gör vi för att det måste bli enklare att få tid och man ska inte behöva berätta sin sjukdomshistoria för en ny person varje gång man söker vård.

  • Stoppa en privatisering av BUP

Moderaterna tillsammans med de andra borgerliga partier i regionen vill sälja ut vården för de sköraste barnen med psykisk ohälsa. Det är helt fel fokus enligt oss. För att vården ska bli den bästa för patienten och personalen behöver den samordnas bättre och inte splittras upp mellan ständigt fler vårdgivare. En privatisering av BUP kommer bara att gynna de privata vårdbolagen. Vi tror på den egna verksamhetens förmåga att vända utvecklingen inom BUP. Istället för att lägga pengarna på dyra vårdval vill vi se över verksamheten och stärka upp med fler psykologer och läkare. Samtidigt behöver mer göras för att stärka upp de tidiga insatserna.

  • Stärka upp 1177 för att hålla samman vårdkedjorna

1177 ska vara en enkel väg in för patienten i vården, både för telefonrådgivning och via nätet. Dessvärre har köerna de senaste åren växt sig oerhört långa. Vi vill därför som ett steg se till att minst halvera väntetiden för att komma ned till en maxtid om 10 minuter. Det handlar såklart i första hand om att det ska finnas tillräcklig bemanning och lyckas vi där så är det långsiktiga målet 3 minuter. Vi vill även utveckla 1177:s digitala plattform för att göra det enkelt att få svar på sina frågor etc.

Efter tolv år av borgerligt styre i regionen är det nu hög tid för en ny politisk ledning och inriktning. Tusentals värmlänningar väntar på vård och vi saknar personal inom vården. Den utvecklingen är för oss socialdemokrater oacceptabel och måste vändas – vi vet att Värmland kan bättre. Rösta på Socialdemokraterna den 11 september.

Åsa Johansson (S), regionkandidat

Daniel Schützer (S), regionkandidat

Sofia Magnusson (S), regionkandidat

Tobias Eriksson (S), regionkandidat

facebook Twitter Email