För en god och jämlik hälsa

Sofia Magnusson (S), regionråd och ordförande för kultur- och bildningsnämnden i Region Värmland, deltar i Healthy Cities Sveriges årskonferens 2023 i Vara kommun. Temat är politiskt ledarskap för en god och jämlik hälsa.

Healthy Cities Sverige är en del av WHO:s globala Healthy
Cities-nätverk som arbetar för att skapa samhällen som är bra att bo i för
alla, världen över.

– Det är glädjande att Region Värmland blivit medlem i
Healthy Cities Sverige. Här kan vi lära av andra och även dela med oss av det
som vi gör bra hos oss. Region Värmland sätter folkhälsofrågorna högt upp på
dagordningen och tillsammans med andra folkhälsoaktörer, såsom kommuner och
civilsamhället, ska vi jobba långsiktigt för god, jämlik och jämställd hälsa
för alla värmlänningar. Ett särskilt fokus har vi på att ge våra barn och unga
bättre förutsättningar för en god hälsa, säger Sofia Magnusson.

Läs mer om nätverket Healthy Cities Sverige genom länken nedan:

Healthy Cities | Vi verkar för folkhälsan

facebook Twitter Email