Nytt styre presenterat för Region Värmland

Idag under en pressträff har vi presenterat att vi tillsammans med Centerpartiet och Vänsterpartiet kommer att utgör det nya styret i Region Värmland. Tillsammans kommer vi samla 42 av 81 mandat i Regionfullmäktige.

Vi lever i en orolig tid med krig i Europa som påverkar oss både medmänskligt och ekonomiskt. Det finns en stor oro i vårt samhälle när det gäller energiförsörjning och inflationen är högre än på väldigt länge. Detta samtidigt som vi har en pågående klimatkris där mer måste göras i omställningen till det klimatsmarta samhället.

Det sammantaget gör att vi ser en tuff mandatperiod framför oss.

Därför har vår gemensamma utgångspunkt i samtalen varit att skapa ett starkt majoritetssammarbete för alla värmlänningarnas bästa där vi tar ansvar både här och nu och för kommande generationer. 

Våra gemensamma mål är en bättre, mer tillgänglig och närmare hälso- och sjukvård för alla värmlänningar, en stärkt regional utveckling, kultur som når ut i hela Värmland och en mer flexibel kollektivtrafik. I vårt Värmland ska det vara bra livsvillkor både i stad och på landsbygd.

Nu ska vi ta fram en politisk plattform för hur vi ska arbeta med våra frågor och utmaningar under de kommande fyra åren.

facebook Twitter Email