Berit Högman blir landshövding i Västernorrland

Regeringen har idag utsett Värmlands riksdagsledamot Berit Högman till ny landshövding i Västernorrlands län. Hennes förordnande som landshövding och chef för Länsstyrelsen i Västernorrlands län gäller från och med den 16 april 2018 till och med den 31 juli 2023.

– Berit Högman har ett stort engagemang och en bred erfarenhet från olika politikområden och organisationer. Det är glädjande att regeringen beslutat att utse Berit Högman till landshövding i Västernorrlands län, säger Ardalan Shekarabi. Berit Högman är född 1958. Hon är sedan oktober 2002 riksdagsledamot och har arbetat med såväl arbetsmarknad som näringspolitik och kultur-…

Läs mer

Välkommen på Distriktskongress 2018

Välkommen på årets distriktskongress som kommer äga rum 24 – 25 mars 2018 på Selma Spa i Sunne. Här kan du ta del av handlingarna:  

Läs mer

Förslag till regionlista och distriktsstyrelse

I dagarna presenterade Socialdemokraterna Värmlands valberedning sitt förslag till ny regionlista och förslag till ny distriktsstyrelse. Förslag till regionlista 1. Ulric Andersson, Munkfors 2. Åsa Johansson, Hagfors 3. Mats Sandström, Kil 4. Monica Gundahl, Karlstad 5. Erik Olsson, Karlstad 6. Ann- Katrin Järåsen, Torsby 7. Thomas Andersson, Kristinehamn 8. Ann Mlakar, Säffle 9. Per Gruvberger,…

Läs mer

Miljonsatsning på näringslivet

Torsby är en av 39 kommuner i landet som får extrapengar från regeringen för att stärka det lokala näringslivet och företagsklimatet. De utvalda kommunerna som har särskilt tufft får dela på 70 miljoner kronor i tre år. Det handlar dels om de långa avstånd som finns till kunder och leverantörer samt att arbetskrafttillgången kan vara begränsad….

Läs mer

Jonas Gunnarsson blir vicepresident

Under förmiddagen valdes Värmlands riksdagsledamot Jonas Gunnarsson till vice president för Europarådets parlamentariska församling. Europarådet är en mellanstatlig europeisk samarbetsorganisation med 47 medlemsstater som bildades 1949. Organisationen arbetar i huvudsak med att främja demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsutveckling. – Det är såklart hedrande och kommer vara en viktig position för att främja demokrati och mänskliga…

Läs mer
facebook Twitter Email