(S) Stärk den medicinska närvaron i äldreomsorgen

Socialdemokraterna i Region Värmland vill stärka den medicinska närvaron i äldreomsorgen. Utifrån coronakommissionens påpekande om att äldreomsorgen i Sverige brustit i läkarnärvaron lägger man nu en motion till kommande Regionfullmäktige.

– Personalen i äldreomsorgen har gjort stora insatser men äldreomsorgen stod inte rustad för en pandemi av det här slaget, arbetet måste bli bättre! säger Mats Sandström (S) regionråd i opposition.

Den nationella granskningen som är gjord av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, visar att ungefär en femtedel på äldreboendena inte fått någon läkarbedömning. Bristerna förklaras av den ansvarsgräns som finns mellan region och kommun för att säkerställa läkarresurser inom äldrevården. Ansvaret är regionens vilket gör kommunerna beroende av regionens prioriteringar. Socialdemokraterna vill nu utreda hur läkarmedverkan inom den kommunala äldrevården kan stärkas och utvecklas.

– Alla förtjänar en trygg äldreomsorg med hög kontinuitet, hög kompetens och där tid ges till den omsorg som äldre behöver, fortsätter Mats Sandström (S) regionråd i opposition.

Det Socialdemokraterna föreslår är följande:
Region Värmland utreder hur läkarmedverkan inom den kommunala äldrevården kan stärkas och utvecklas så att jämlik vård med god kontinuitet och hög kvalitet kan uppnås i alla kommuner.

facebook Twitter Email