Våldet bakom stängda dörrar måste upphöra!

Under covid-19 pandemin ska hemmet vara den säkraste platsen att vistas i, men tyvärr är det inte fallet för alla. Inom hemmets väggar riskerar mäns våld mot kvinnor att öka när vi uppmanas stanna hemma för att minska smittspridningen, skriver Åsa Johansson ordförande för Socialdemokraterna i Värmland.

Idag, på den internationella kvinnodagen står kvinnors och flickors situation i fokus världen över. Sverige räknas som ett av världens mest jämställda länder men det återstår mycket arbete innan vi kan vara nöjda. I år uppmärksammar jag särskilt mäns våld mot kvinnor som oroväckande ser ut att öka under coronapandemin. När vi uppmanas stanna hemma för att minska och begränsa smittspridningen riskerar många att bli instängda med sin förövare.

Statistik från BRÅ visar för första halvåret av 2020 att antalet anmälda misshandelsbrott mot kvinnor ökade med fyra procent. FN:s organ UN Women gör uppskattningen att våld i hemmet har ökat med så mycket som 30 procent runtom i världen under pandemin. Det kommer även signaler om ökat tryck till kvinnojourer och kriscentrum runtom i Sverige. Men mörkertalet är stort, långt ifrån alla kvinnor polisanmäler våldet de utsätts för. Statistiskt sett dödar en man sin partner i Sverige var tredje vecka och var sjätte kvinna i Sverige utsätts för våld. Vi kan aldrig acceptera att verkligheten ser ut såhär, arbetet måste blir bättre!

Sedan den S-ledda regeringen tillträdde 2014 har vi bland annat infört samtyckeslagen, och Sverige har nu den strängaste sexualbrottslagstiftning vi någonsin haft. Den innebär att allt sex som inte är frivilligt är olagligt. Under pandemin har regeringen och dess samarbetspartier skjutit till betydande medel till ideella organisationer som jobbar med ökad utsatthet till följd av Covid-19. Medlen går även till att stärka och utveckla den nationella stödtelefonen för våldsutsatta. Den som ringer ska snabbt få svar och hjälp.

Insatserna kan listas långa men blir verkningslösa om inte våldets grundorsaker tacklas. Här vill jag särskilt lyfta ”En riktig man” som är en jämställdhetssatsning av Region Värmland. Genom att fråga sig vad det innebär att vara en man kan stereotyper och hur dessa normer begränsar oss tacklas. Jag uppmanar er alla att ta del av det arbetet på regionens hemsida. Jämställdhet är nödvändigt för att Värmland ska kunna utvecklas och för att vi ska kunna stoppa våldet.

Till dig som är utsatt eller blivit utsatt finns stöd och hjälp att få, Kvinnofridslinjen på tel. 020-505050 kan du ringa dygnet runt.

Åsa Johansson, ordförande Socialdemokraterna Värmland

facebook Twitter Email