Till minne av Christoffer Sonesson

Det är i djup sorg som vi skriver dessa ord efter att vi nåtts av beskedet att Christoffer Sonesson hastigt ryckts bort till följd av sjukdom. Christoffer var en partivän, styrelsekollega och arbetskamrat. För många av oss även en nära vän. Över en natt förändrades livet för så många.

Christoffers intresse för politik vaknade tidigt i livet. Det tog sig uttryck genom att gå med i SSU. Förde honom vidare till S-studenter och medlemskap i partiet. Genom sitt engagemang var Christoffer både en företrädare för Socialdemokraterna, men också internt inom vårt parti.

Vid tiden för hans bortgång representerade Christoffer Socialdemokraterna i Karlstad i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Christoffer hade tidigare suttit i kommunfullmäktige och arbetsmarknads- och socialnämnden i flera år. Han var en varmt uppskattad ledamot av arbetarekommunens styrelse. Ofta framförde han vad han tyckte på ett underfundigt sätt och inte sällan med ett uppvisande av hans humoristiska förmåga.

Vi minns Christoffer som varm, klok och mycket engagerad i allt vad han företog sig. Men vi minns även honom som en mycket hjälpsam medlem. Christoffer hade alltid tid, tog sig tid för att hjälpa andra. Han uppvisade även en stark ideologisk ådra i kombination med insikten om att ett politiskt parti måste följa med i utvecklingen. Det som var rätt förr behöver inte vara rätt idag. Christoffer har postumt tilldelats Hjalmar Branting-medaljen för sina gärningar.

Christoffer var även en god arbetskamrat. Sedan 2012 arbetade han för Socialdemokraterna i Värmland. Där har han bland annat i sin roll som ombudsman arbetat som stöd för de socialdemokratiska riksdagsledamöterna, men var väl insatt i alla förekommande uppgifter som ingick i hans uppdrag.

Christoffer har med sitt intresse för det grafiska utvecklat och stärkt Socialdemokraternas kommunikation där snygga layouter har inspirerat många i partiorganisationen. Med kameran i högsta hugg har han kommit att föreviga många av våra partiarrangemang och partivänner. Christoffer utstrålade oerhörd värme och tog sig alltid tid för att hjälpa och hade koll på verksamheten. Han bidrog med sitt synsätt på organisering och analytiska förmåga till att utveckla vår organisation och få oss att tänka ett steg längre. Christoffer lämnar ett stort tomrum och avtrycken är många.

Christoffer du går inte längre med oss, men vi bär minnet av dig vidare. Vi gör det med en dikt av Viola Renvall.

”En gång är den allra sista gången”

Det sista steget nerför trappan
Lampan som släcks
Ingen säger: Nu var det sista gången
En gång är det sista ordet viskat
Det sista brevet skrivet och postat
Nyckeln vrids sista gången om
Du vet inte när och vill inte veta
Men glädjen har alltid ett sista leende
Någonstans dröjer det kvar
Någon förvarar det djupt i sin saknad.

”Vila i frid Christoffer!

Socialdemokraterna i Värmland
Socialdemokraterna i Karlstad

facebook Twitter Email