(S) Den logopediska kompetensen behöver stärkas

Värmland tillhör den region i Sverige som har minst antal logopeder i förhållande till befolkningen. Statistik från Socialstyrelsen anger att Värmland har ungefär 11 logopeder per 100 000 invånare, vilket kan jämföras med Stockholms län med 25 logopeder per 100 000 invånare. Socialdemokraterna i Region Värmland vill nu genom en motion göra en kartläggning kring hur den…

Läs mer

(S) kritiska till regionstyrets hantering av barn och ungdomspsykiatrin

Läget inom barn och ungdomspsykiatrin i Region Värmland har länge varit satt under stark press med långa väntetider och brist på personal. I en extern granskning kritiseras nu styrningen av barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. Socialdemokraterna fick redan 2018 igenom att en genomlysning behövs göras, något som ännu inte gjorts. Det får Socialdemokraterna att återuppta sitt krav och nu föreslås därför att en…

Läs mer

(S) Hundra extra miljoner till regionala flygplatser

De regionala flygplatserna har fått räkna med stora underskott de senaste åren och har sedan Coronapandemin varit i fritt fall.   Den socialdemokratiskt ledda regeringen föreslår nu i sin tredje extra ändringsbudget till riksdagen ett tillfälligt ökat driftstöd till kommuner för driften av regionala flygplatser med 100 miljoner kr. Förslaget ger ett utökat stöd till…

Läs mer

Julhälsning från ordförande

Det blev ännu ett märkligt år, och vi går nog ytterligare några annorlunda månader till mötes som det ser ut. Nu behöver vi tillsammans ta nya tag för att bromsa smittan och därför behöver ännu fler få sin första, andra och tredje dos vaccin. Vaccination är ett av de viktigaste redskapen för att undvika allvarlig…

Läs mer

(S) Fick inte igenom sitt förslag om ambulans i Deje

I dagsläget varierar det mellan olika kommuner hur lång tid det tar för ambulansen att ta sig fram till patienten i Värmland. För att utjämna dessa skillnader och korta ned utryckningstiderna har Hälso- och sjukvårdsnämnden den 7 december beslutat om förstärkning av ambulansorganisationen. Förutom förslagen om utökad verksamhet och om en förstärkning med en ambulans…

Läs mer
facebook Twitter Email