(S) Fick inte igenom sitt förslag om ambulans i Deje

I dagsläget varierar det mellan olika kommuner hur lång tid det tar för ambulansen att ta sig fram till patienten i Värmland. För att utjämna dessa skillnader och korta ned utryckningstiderna har Hälso- och sjukvårdsnämnden den 7 december beslutat om förstärkning av ambulansorganisationen. Förutom förslagen om utökad verksamhet och om en förstärkning med en ambulans i västra Värmland ville Socialdemokraterna se ett tydligt uppdrag om en förstärkning med en ambulans i Deje. 

– Vi socialdemokrater är tydliga med att de geografiska förutsättningarna aldrig får styra kvaliteten på välfärden. När livet är skört ska samhället vara som starkast. För tryggare vård vill vi se att ambulanssjukvården förstärks med fler ambulanser, säger Mats Sandström (S) regionråd i opposition.

– Därför ville vi gå längre genom att ta fram förslag på hur vi kan få en förstärkt och utvecklad ambulans i området Forshaga-Deje. Något som utredningar visar på skulle kunna förbättra utryckningstiderna för upptagningsområdet, avslutar Mats Sandström (S) regionråd i opposition.

Det Socialdemokraterna föreslog är följande:

  • Ta fram förslag på en förstärkt och utvecklad prehospital vård, med en ambulans placerad i området Forshaga-Deje, samt inleda dialog med berörda kommuner om genomförandet.
facebook Twitter Email