Region Värmland

Socialdemokraterna i Region Värmland representeras av 31 folkvalda ledamöter i Regionfullmäktige. Här nedan hittar du kontaktuppgifter till våra fyra regionråd.


ÅSA JOHANSSON
Ordförande, Regionstyrelsen
Epost: asa.b.johansson@regionvarmland.se
Telefon: 070-880 71 53


DANIEL SCHÜTZER
Ordförande, Hälso- & sjukvårdsnämnden
Epost: daniel.schutzer@regionvarmland.se
Telefon: 070-289 85 55


SOFIA MAGNUSSON
Ordförande, Kultur- & bildningsnämnden
Epost: sofia.magnusson@regionvarmland.se
Telefon: 076-191 77 83


TOBIAS ERIKSSON
2:e vice ordförande, Regionstyrelsen & Regionala utvecklingsnämnden
Epost: tobias.eriksson2@regionvarmland.se
Telefon: 076-527 38 12

Fler kontaktuppgifter till våra förtroendevalda hittar du här.

facebook Twitter Email