Region Värmland

Socialdemokraterna i Region Värmland representeras av 31 folkvalda ledamöter i Regionfullmäktige. Här nedan hittar du kontaktuppgifter till våra fyra regionråd.


ÅSA JOHANSSON
Ordförande, Regionstyrelsen
Epost: asa.b.johansson@regionvarmland.se
Telefon: kommer


DANIEL SCHÜTZER
Ordförande, Hälso- & sjukvårdsnämnden
Epost: daniel.schutzer@regionvarmland.se
Telefon: kommer


SOFIA MAGNUSSON
Ordförande, Kultur- & bildningsnämnden
Epost: sofia.magnusson@regionvarmland.se
Telefon: kommer


TOBIAS ERIKSSON
2:e vice ordförande, Regionstyrelsen & Regionala utvecklingsnämnden
Epost: tobias.eriksson2@regionvarmland.se
Telefon: kommer

Fler kontaktuppgifter till våra förtroendevalda hittar du här.

facebook Twitter Email