Dags för partikongress – det här vill vi socialdemokrater i Värmland

Idag börjar partikongressen för Socialdemokraterna som kommer hålla på tills söndag. 350 ombud samlas i Göteborg, varav 13 från Värmland. Ombuden ska välja en ny partiordförande, en ny partisekreterare, en ny partistyrelse och fatta beslut om den politiska inriktningen inför valåret 2022 under temat Vi bygger landet. Från Värmland kommer ombuden bland annat driva på för snabbare järnväg mellan Oslo och Stockholm, att god tandhälsa inte ska vara en klassfråga samt rätten till barnomsorg på obekväm tid.

Frågan om snabbare järnväg mellan Oslo och Stockholm under tre timmar är ett projekt som både den norska och svenska regeringen ställer sig positiva till. Till kongressen vill delegationen från Värmland trycka på så satsningen nu förverkligas då det är en viktig fråga för länets utveckling och för en hållbar omställning.  

– Vi vet att det finns ett stort intresse för det här projektet. Från båda länderna, från kommunerna och regionerna i stråket samt från privata aktörer inom järnvägsbranschen, säger Anders Tallgren (S), ombud för Värmland.  

Flera värmländska motioner till partikongressen tar fasta på att tandhälsan i Sverige har blivit en klassfråga. På partikongressen kommer delegationen från Värmland driva att tänderna är en del av kroppen och därför också ska integreras med sjukvårdens system med patientavgift och högkostnadsskydd.

– Alla ska ha rätt till god munhälsa och en grundförutsättning är ett jämlikt tandvårdssystem på samma sätt som alla har rätt till sjukvård, säger Maria Norell (S), ombud för Värmland.

Delegationen från Värmland kommer även driva på för lagstadgad rätt till barnomsorg på obekväm tid. Sammanställning från Skolinspektionen visar att en tredjedel av landets kommuner helt saknar detta idag. Under 2018 arbetade totalt 35,5 procent av de sysselsatta helt eller delvis på obekväm arbetstid.

– Det är dags att vi tar nästa steg, rätt till barnomsorg är en förutsättning för att både kvinnor och män ska kunna arbeta heltid och delta på lika villkor på arbetsmarknaden, säger Linda Larsson (S) ombud och delegationsledare från Värmland.

Fakta om Värmlands ombud:

 • Linda Larsson, delegationsledare, Karlstad
 • Anders Tallgren, Karlstad
 • Sofia Magnusson, Karlstad
 • Jenny Boquist, Arvika
 • Åsa Hååkman Felth, Filipstad
 • Maria Norell, Forshaga
 • Marian Gustavsson, Forshaga
 • Bo Sundbäck, Eda
 • Linda Johansson, Sunne
 • Ann Mlakar, Säffle
 • Thomas Pettersson, Hagfors
 • Pia Falk, Munkfors
 • Nicklas Hartwig, Munkfors
facebook Twitter Email