Budgetpropositionen för 2022: Ett starkare och mer hållbart Sverige efter pandemin

Regeringen presenterar i budgetpropositionen för 2022 stora satsningar på välfärden. För Värmlands del rör det sig om närmare en halv miljard kronor. Största delen kommer Värmlands kommuner och region att få ta del av i form av generella statsbidrag. Totalt handlar det om 151,7 miljoner till kommunerna och 65 miljoner till regionen.

– Det här är ett viktigt och välkommet tillskott för att stärka och lägga grunden för en god och likvärdig välfärd i hela Värmland, särskilt nu efter pandemin, säger Lars Mejern Larsson (S) Riksdagsledamot.

36 700 vårdnadshavare i Värmland kommer i budgeten att kunna ta del av satsningen på familjeveckan. Satsningen innebär tre dagars extra ledighet per vårdnadshavare och år, eller 6 dagar för den som är ensam vårdnadshavare.

– Familjeveckan är en viktig reform, den kommer att skapa ett mer rättvist föräldraskap, det är inte alla föräldrar som kan ta med barnen till jobbet eller byta bort en jobbdag när förskolan eller skolan är stängd. Fler kommer att få mer tid med sina barn, säger Gunilla Svantorp (S) Riksdagsledamot.

Personer med sjuk- och aktivitetsersättning föreslås i budgeten att få en höjning av garantinivån. Förslaget innebär att garantinivån höjs med 0.25 prisbasbelopp, vilket innebär att 4500 värmlänningar med sjuk- och aktivitetsersättning får en höjning på drygt 1000 kronor per månad.

– Det här är en satsning för att få livet att funka för många och stärka tryggheten för de personer som har störst behov av samhällets stöd i vardagen, säger Mikael Dahlqvist (S) Riksdagsledamot.

Totalt omfattar budgetpropositionen reformer för ca. 74 miljarder kronor. Regeringen föreslår åtgärder för att klimatomställningen ska gå snabbare, fler ska komma i arbete, välfärden ska stärkas och för att Sverige ska vara ett tryggt land för alla.

facebook Twitter Email