Bättre möjligheter att bedriva forskning i Värmland

Regeringen vill öka anslagen för att Sverige ska var ledande inom forskning. Karlstads Universitet föreslås få ytterligare 20,4 miljoner kronor som kan gå till att anställa fler forskare med rätt kompetens och till att finansiera forskningsinfrastruktur.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen och samarbetspartierna satsar på forskning av hög kvalitet i hela landet och föreslår en permanent ökning av forskningsanslagen på 720 miljoner kronor. Det innefattar en höjning av den så kallade basresursen från nuvarande 12000 kronor per helårsstudent till 17500 kronor per helårsstudent från 2021.

Anslagen för forskning och utbildning på forskarnivå är grundfinansieringen för svensk forskning. Pengarna möjliggör för universitet och högskolor att kunna planera långsiktigt och till exempel anställa forskare med rätt kompetens och finansiera forskningsinfrastruktur. Anslagen behövs också för att värna den fria forskningen.

facebook Twitter Email