(S) Kräver åtgärder inom förlossningsvården

Vi Socialdemokrater i Region Värmland ser allvarligt på den utveckling som rapporteras om från förlossningsvården.  De senaste avhoppen från chefstjänster förvärrar en redan ansträngd arbetssituation. För oss socialdemokrater är det en självklarhet att vi ska bra arbetsförhållanden inom regionens verksamheter. Därför anser vi att det borgerliga styret nu behöver ta problemen på allvar. Blivande värmländska föräldrar måste kunna känna trygghet i att förlossningsverksamheten fungerar på bästa sätt.

– Vi kräver att det borgerliga styret tar sitt ansvar och kommer med konkreta åtgärder som gör att utvecklingen vänder, säger Mats Sandström (S) Regionråd i opposition.

facebook Twitter Email