(S) utred möjligheten till busstrafik i egen regi

Busstrafik i egen regi? Det är något som vi socialdemokrater vill undersöka genom den motion vi lämnat in till kommande Regionfullmäktige. Nästan all kollektivtrafik i landet är i dag upphandlat och drivs av privata bolag. I Värmland är det bara servicelinjerna som körs i egen regi, resten är upphandlat. Det avtal som finns idag för delar av busstrafiken i länet löper ut år 2025, avtalet för Karlstadsbuss löper ut senare. 

– Trafikupphandlingar är komplexa och tar lång tid. Därför är det bra att redan nu undersöka möjligheten för regionen att överta busstrafiken i egen regi som alternativ till upphandling, säger Tomas Riste (S) vice ordförande Kollektivtrafiknämnden. 

Fördelar som vi Socialdemokrater pekar på om regionen skulle köra trafiken i egen regi är att flexibiliteten blir större, när det gäller trafikupplägg och utvecklingen av kollektivtrafiken. 

– Om det är vårt eget bolag som kör har vi större rådighet över verksamheten på längre sikt. Det ger exempelvis möjlighet för Regionen att testa nya fordonstyper och driftmedel om det finns intresse för det, fortsätter Tomas Riste (S).

Det finns regioner som istället för upphandling valt att driva sin busstrafik i egen regi. Region Örebro och Region Västmanland gör sedan något år tillbaka tillsammans. Exempel som skulle kunna knyts till arbetet för att kunna utvärdera effekterna av att ha det i egen regi. 

Ta del av motionen här.

facebook Twitter Email