(S) inför regional hjälplinje för psykisk ohälsa

Den psykiska ohälsan i befolkningen har resulterat i ett ökat stödbehov hos individer eller grupper av individer. Därför föreslår vi socialdemokrater i Region Värmland i en motion att en särskild telefonrådgivning för psykisk ohälsa inrättas. 

– Behovet är akut, vi måste som region ge bästa möjliga stöd till de som mår psykiskt dåligt. Införandet av en regional hjälplinje för psykisk ohälsa skulle kunna utveckla det arbetet, säger Mats Sandström (S) regionråd i opposition. 

För den som mår psykisk dåligt kunde tidigare vända sig till något som kallades för Nationella Hjälplinjen. Varje år togs det emot omkring 30 000 samtal. En jourtelefon med syfte att ge stöd och rådgivning till människor i akut psykisk kris samt till dessa personers anhöriga och närstående. Sedan årsskiftet är hjälplinjen nedlagd. 

– Vi behöver bli bättre på att förebygga och fånga upp. Tidiga insatser är avgörande för att motverka utvecklingen och främja god hälsa, trygghet och utveckling, fortsätter Mats Sandström (S). 

Det vi föreslår är följande: 

  • Att Region Värmland som en del av 1177 inför en regional hjälplinje för psykisk hälsa och suicidprevention.
facebook Twitter Email