(S) något måste göras mot arbetslösheten

Varför är vissa kommuner hårdare drabbade av arbetslöshet än andra i Värmland? Det är en fråga som Socialdemokraterna vill ha svar på. Därför har partiet till Region Värmland lämnat in ett förslag om att en fördjupad utredning behöver görs kring arbetslöshetssituationen i länet. Särskilt med tanke på den rådande pandemi som kraftigt ökat arbetslösheten i länet.

– Det vi ser i Värmland är att vi har stora variationer i arbetslöshet mellan våra kommuner. För att kunna sätta in åtgärder behöver vi ha svar på varför det ser ut som det gör, säger Åsa Johansson (S) regionråd i opposition.

Partiet hämtar inspiration från Åmål som precis genomfört en liknande utredning. Rapporten redogjorde för åtta hypoteser som på olika sätt förklarar varför arbetslösheten är så hög i kommunen. För att få svar för Värmland skulle samverkande aktörer för utredningen vara Region Värmland, Karlstads Universitet och Arbetsförmedlingen enligt förslaget.

– Det kommer att kräva gemensamma tag under lång tid för att kunna åstadkomma en förändring i grunden. Utredningen är en början för att kunna ta fram en kraftfull strategi som förbättrar arbetsmarknaden i Värmland, säger Åsa Johansson (S) regionråd i opposition.

Sedan juni 2019 har arbetslösheten i Värmland stigit kontinuerligt i 15 månader från 6.4 till 8.6 procent. I september var nästan 11 600 personer öppet arbetslösa hos Arbetsförmedlingen, det är en ökning med 29 procent jämfört med året före. Arbetslösheten bland unga och utlandsfödda har kommit att stiga betydligt och är förhållandevis stor i Värmland, jämfört med andra län i Sverige.


facebook Twitter Email