Förstärkt satsning på bredbandsutbyggnad

Regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna förstärker satsningar på stöd till bredbandsutbyggnad, det står klart i budgeten för 2021. Satsningen på bredbandsutbyggnad är fördelat per år; 1,4 miljarder kronor under 2021, 500 miljoner kronor under 2022, och 100 miljoner kronor per år under 2023–2025.

Regeringens satsning skapar nu förutsättningar för att vi kan tillvara ta digitaliseringens möjligheter för att hantera våra samhällsutmaningar. En god IT-struktur med bredbandsuppkoppling ökar möjligheterna att delta i den demokratiska processen och ger förutsättningar för samordning och effektivisering av offentlig sektor. Den skapar också förutsättningar för både nya och etablerade företag att växa i Värmland.

– Oerhört välkomnade besked! Sverige och Värmland ska ha bredband i världsklass. Det är en förutsättning för att kunna tillvarata digitaliseringens möjligheter. Därför krävs en fortsatt hög utbyggnadstakt av både fast och trådlöst bredband, säger Åsa Johansson (S) vice ordförande i Regionala utvecklingsnämnden.

Post- och telestyrelsen (PTS) är förvaltande myndighet för detta stöd. Under innevarande programperiod för landsbygdsprogrammet (2014–2020) har regeringen därtill avsatt ca 4,45 miljarder kronor på bredbandsstöd för utbyggnad i områden där det inte är kommersiellt lönsamt att bygga ut.

Läs mer om satsningen på regeringens hemsida här

facebook Twitter Email