Glädjande besked när Arbetsförmedlingen åter öppnar stängda kontor

När arbetslösheten ser ut att växa i efterföljderna av covid-19 är behovet stort av ett samlat arbete för att öka antalet personer i arbete. Arbetsförmedlingen är den viktigaste myndigheten för att människor åter ska få en fot in på svensk arbetsmarknad. 

2019 var ett tufft år för Arbetsförmedlingen. M och KD:s budget som beslutades med stöd av SD ledde till att myndigheten varslade en tredje del av de anställda och beslutade att 132 lokala arbetsförmedlingskontor skulle avvecklas. Nu finns en ny budget och ett mer tydligt uppdrag från regeringen att säkra den lokala närvaron.

Arbetsförmedlingens styrelse har idag därför fattat beslut om att arbetsförmedlingskontoren i Hagfors och Hallsberg kommer att bli kvar med fast bemanning. Dessutom har man fattat beslut om att kontoren i Årjäng och Karlskoga kommer att bli kvar och kunna erbjuda bokade möten. Ovanstående kontor skulle enligt tidigare beslut avvecklas helt. Kontoret i Årjäng har varit stängt sedan i november. Nu kommer kontoren istället att finnas kvar.

  • Det här är ett glädjande och ett jätteviktigt besked, inte minst när arbetslösheten ser ut att öka. Arbetsförmedlingens beslut är väldigt välkommet och jag tycker det visar att den S-ledda regeringen nu visar handlingskraft och är tydlig över att arbetsmarknadspolitiken ska fungera i hela landet, säger Tomas Pettersson (S), oppositionsföreträdare.
  • Jag hoppas nu att vi kan få till en fungerande samverkan mellan Arbetsförmedlingen, kommunen och andra aktörer. I ett starkt samhälle behöver vi hjälpas åt för att nå framgång. Det ska fungera på orten! Svårare än så är det inte, säger Tomas Pettersson (S).

Mer information och kommentarer:

Tomas Pettersson (S), tel 076-843 04 30

facebook Twitter Email