Upp till kamp för ökad jämställdhet

Den 8 mars uppmärksammar vi den internationella kvinnodagen över hela världen men även i Värmland. Ambitionen med den internationella kvinnodagen enligt FN är att uppmärksamma den kamp som kvinnor världen över driver. Det är en kamp för att fullt ut vara människor och medborgare med egen röst och rätt. En kamp som vi socialdemokrater stöttar och driver.

I Värmland kan vi se hur ojämställdheten skapar klyftor i vårt län. Klyftor som har konsekvenser för hela samhället och det kan vi inte acceptera. Vi vet att kvinnor i Värmland fortfarande tjänar mindre än männen. Under ett år rör det sig om hela 55 000 kronor. Detta trots att en högre andel kvinnor än män studera vidare efter gymnasiet. Tittar vi bland våra större företag så innehas VD-posten till 10 procent av kvinnor. Inom politiken är det bara i fem av våra 16 kommuner som en kvinna är ordförande för kommunstyrelsen. Vi ser även att i alla våra kommuner att ohälsotalen är högre hos kvinnor än hos män. Statistiken är tydlig, mer måste göras.

För att Värmland ska kunna utvecklas och skapa tillväxt är jämställdhet en absolut förutsättning. Det handlar om attraktivitet, stark arbetsmarknad, bra skolor, gott företagsklimat. Människor måste känna sig inkluderade och välkomna till oss. För att vi ska uppnå det behöver vi som region göra en rad satsningar för att stärka jämställdhetsarbetet.

Exempelvis deltar Region Värmland som modellregion via Sveriges Kommuner och Region [SKR]. Att vara modellregion innebär att vi genom benchmarking med andra regioner kan stärka vårt förbättringsarbete för jämställdhetsintegrering genom systematiska jämförelser och ömsesidigt lärande. På bara ett halvår kan vi se positiva effekter av förbättringsarbete där jämställdhetsintegrering blir en integrerad del från förslag till beslutsfattande och uppföljning. På så sätt blir jämställdhet en del av det ordinarie uppdraget för politiker, chefer och medarbetare för att nå likvärdiga resultat för olika grupper av kvinnor, män, flickor och pojkar.

Även om det är lång väg kvar till jämställdhet är det därför viktigt att vi som beslutsfattare aldrig tar bort ögonen från målet. Jag är övertygad om att Region Värmland genom vårt arbete kan sätta jämställdhet på kartan och Värmland på jämställdhetskartan och leda vägen framåt. Jag vill även passa på att uppmuntra så många möjligt att anmäla sig till gen(i)us den 19 maj som är en av Sveriges största konferenser inom jämställdhet. Hoppas vi ses där!

Åsa Johansson (S) vice ordförande Regionala utvecklingsnämnden 

facebook Twitter Email