Uttalande från S efter Regionfullmäktige

Vid dagens sammanträdde av Regionfullmäktige diskuterades revideringen av Region Värmlands budget för 2020. Efter att vi fått avslag på vårt yrkande i Regionstyrelsen lämnade vi socialdemokrater under Regionfullmäktiges möte ett tilläggsyrkande till styrelsens förslag med tydlig satsning inom följande tre områden:

  • Stärka tillgängligheten och bemanningen på länets vårdcentraler.
  • Stärka arbetet där sjukvårdsrådgivningen och digitala tjänster utvecklas och blir integrerade delar i den egna verksamheten.
  • Intensifiera utvecklingsarbetet inom psykiatrin för att hantera köer och missad måluppfyllelse.

Tyvärr valde det borgerliga styret att avslå vårt förslag till politiska prioriteringar. Det trots att många värmlänningar idag upplever en oro för att inte få hjälp i tid då vi idag har alltför stora problem med köer till sjukvårdsrådgivning, vårdcentraler och till psykiatrin.

facebook Twitter Email