S vill se en utvärdering av Region Värmland

Socialdemokraterna vill se att en utvärdering genomförs av Region Värmlands organisation. Det efter att den nuvarande organisationen lades i samband med regionens bildade vid årsskiftet förra året där man nu ansvar för hälso- och sjukvård inklusive tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.

– Vi vill att en utvärdering genomförs för att se om vår organisation efter regionbildningen har förmåga att styra och leda verksamheter med så stora och viktiga samhällsfunktioner, säger Ulric Andersson (S) regionråd i opposition.

Den senaste tidens höga chefsomsättning är enligt Socialdemokraterna en oroande utveckling som också leder till frågor om organisationens ändamålsenlighet.

– Vår uppfattning är att dessa ledningsproblem måste ses i ett sammanhang och en utvärdering skulle kunna leda till förslag om förbättringar, säger Ulric Andersson (S) regionråd i opposition.

Det är Regionstyrelsen som tar ställning till om en utvärdering ska genomföras eller inte. Socialdemokraterna tror ändå att de andra partierna delar uppfattningen om att en utvärdering är nödvändig.

– Ska vi hinna diskutera eventuella förslag till förändringar till kommande mandatperiod behöver vi starta redan nu, för värmlänningarnas och personalens bästa, säger Ulric Andersson (S) regionråd i opposition

Du kan ta del av initiativet här

facebook Twitter Email