Inför nationella bibliotekskort!

Efter ett besök på stadsbiblioteket i Karlstad ställer vår riksdagsledamot Lars Mejern Larsson en viktig fråga till kultur- och demokratiministern. Frågan utgår ifrån den viktiga roll biblioteken har och utmaningen i att tillgången skiljer sig beroende på var i landet du bor.  

För att säkerställa hela befolkningens tillgång till läsning behöver bibliotekens tillgänglighet öka och förstärkas. Att låna böcker ska vara enkelt. En föredömlig funktion som har fungerat i grannlandet Norge är nationella bibliotekskort. Det är i praktiken lånekort som kan nyttjas i landets alla bibliotek för att låna böcker eller annat tillgängligt material.

  • Vi behöver ha fler samtal, perspektiv och utbyten i kulturpolitiken. Samtidigt som vi ser att biblioteken har en avgörande roll i vårt demokratiska samhälle behöver den också, i vår föränderliga värld, förbättras och vara i ständig utveckling, säger Lars Mejern Larsson.
  • Just nu ser vi bland annat hur högerextrema krafter vill komma åt kulturens grundstenar och avveckla de tillgängliga bibliotek vi har genom att begränsa utbudet och prioritera bort språk som anses vara mindre viktiga. Det är en farlig väg att gå, säger Lars Mejern Larsson (S).
  • Sverige kan inte hamna efter i kulturpolitiken och bör av den anledningen ta krafttag för allas demokratiska rätt till kulturinslag i vardagen. Dagens system är inte tillräckligt. Att bilda sig ska vara enkelt och då behöver vi likt Norge införa nationella bibliotekskort, avslutar Lars Mejern Larsson.

För mer information

Lars Mejern Larsson (S), riksdagsledamot, tel 070-587 09 91

Läs frågan i sin helhet: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/nationellt-bibliotekskort_H711993

facebook Twitter Email