Bygg hållbart för klimatet

Idag under konferensen Tree2Tower i Karlstad har Per Aspengren (S) presenterat vår motion om varför Region Värmland ska anta en träbyggnadsstrategi. Vi lade motionen vid Regionfullmäktige i mars 2019.

Syftet med motionen är att bidra till ett hållbart fossilfritt samhällsbyggande. Visste du att trä, förutom att minska klimatpåverkan, även i byggnader har lugnade egenskaper?

Idag är det enbart Arvika och Sunne som har antagit en träbyggnadsstrategi och vi hoppas att ett antagande av vår motion kommer vara vägledande för andra regioner och kommuner.

Konferensen Tree2Tower pågår mellan 6-7 februari och samlar över 180 deltagare från både Sverige och Norge för att lära av varandra, ta del av det senaste inom branschen, nätverka och skapa gränsöverskridande affärer.

Du kan ta del av motionen här

facebook Twitter Email