S vill ha svar om Anneli Snobls avgång

Socialdemokraterna i Region Värmland är sedan tidigare kritiska till den generösa uppgörelse som tecknats i samband med Regiondirektör Anneli Snobls avgång.

Avtalet som låg till grund för Anneli Snobls anställning har sedan tidigare varit känt. I anställningsavtalet fanns villkor inskrivet, där 3 månaders uppsägningstid skulle gälla vid egen uppsägning eller 12 månader om arbetsgivaren valt att entlediga regiondirektören.

Nu har vi tagit del av ny information om att anställningsavtalet omförhandlats innan Region Värmlands bildades den 1 januari 2019.

Utifrån de omständigheter som framkommit i samband med Anneli Snobls avgång vill vi ha svar på följande frågor:

  • När omförhandlades det avtal som låg till grund för Anneli Snobls anställning och vem omförhandlade avtalet?
  • Utifrån vilket mandat och vilka befogenheter omförhandlades avtalet?
  • Hur ser det omförhandlade avtalet ut?
  • Hur ser den slutgiltiga uppgörelsen ut för Anneli Snobls avgång?

Ulric Andersson                Åsa Johansson                   Mats Sandström

Linda Larsson

facebook Twitter Email